yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Arpajaiset

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Haluatko ilahduttaa yleisöä järjestämällä arpajaiset ja kerätä samalla rahaa yhdistyksellesi? Isommat arpajaiset ovat luvanvaraisia. Pienempiä arpajaisia voit järjestää omin luvin, joskin tietyin ehdoin.

Arpajaiset – Tavara-arpajaiset

Lain mukaan tavara-arpajaiset ovat toimintaa, jonka yhteydessä luvataan maksua tai muuta suoranaista tai välillistä suoritusta vastaan joko arpomisella tai muulla sattumaan perustuvalla tavalla määrättävä tavara tai vastaava suorituksena tuleva voitto. Arpajaisista ei tarvitse maksaa veroa.

Kuka saa luvan ja mistä?

Luvan tavara-arpajaisten järjestämiseen voi saada rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa.

Tavara-arpajaislupa on maksullinen ja sitä haetaan kirjallisesti. Lupa voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi. Yhden kihlakunnan alueella suoritettaviin tavara-arpajaisiin luvan antaa arpajaispaikan kihlakunnan poliisilaitos. Usean kihlakunnan tai yhden taikka useamman läänin alueella järjestettäville tavara-arpajaisille luvan antaa hakevan yhteisön tai säätiön kotipaikan lääninhallitus.

Tavara-arpajaisista tulee tehdä tilitys. Katso poliisin nettisivuilta ohjeet tavara-arpajaisluvan hakemiseen.

Pienempimuotoiset arpajaiset

Pien- ja miniatyyriarpajaisten järjestämiseen ei tarvita lupaa, eikä niistä myöskään tarvitse maksaa veroa. Niitä saavat järjestää mm. yleishyödylliset yhteisöt, koululuokat ja harrastusryhmät. Ota kuitenkin huomioon, että arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on rajattu. Arpajaispalkintojen yhteenlasketun arvon on oltava vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja pienimmän voiton on oltava vähintään yhtä suuri kuin arvan hinta.

Arpajaisten järjestäminen

Yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö saa järjestää tavara-arpajaiset ilman lupaa, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2000 euroa ja jos arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. Osasta pienarpajaisista on tehtävä tilitys.

Koululuokka tai sitä vastaava opintoryhmä saa järjestää pienarpajaiset opiskelun tai opiskelua tukevan harrastustoiminnan edistämiseksi, kunhan arpajaisten järjestäminen on jonkun täysivaltaisen henkilön vastuulla.

Arpajaiset – Miniatyyriarpajaiset

Työyhteisö tai vakiintunut harrastusryhmä voi järjestää tavara-arpajaiset ilman lupaa jäsentensä keskuudessa virkistys- tai harrastustoimintansa taikka yleishyödyllisen toiminnan edistämiseksi. Arpojen yhteenlaskettu arvo ei saa ylittää 500 euroa ja arpojen myynnin sekä voittojen jaon pitää tapahtua samassa tilaisuudessa. Miniatyyriarpajaisista ei tarvitse tehdä tilitystä.

Yhdistysavaimen blogi: 8 hyvää tapaa yhdistyksen varainhankinnan vauhdittamiseksi

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!