yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Anniskelulupa

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Alkoholijuomia myymällä saadaan tunnelmaa nostatettua ja kassaankin kilahtaa mukavasti rahaa.

Alkoholijuomien anniskelu on kuitenkin luvanvaraista toimintaa, joten älä missään nimessä pistä oluttelttaa pystyyn ennen kuin varmistat, että yhdistyksellänne on lupa myydä alkoholijuomia.

Tapahtumia varten voi anoa tilapäistä anniskelulupaa. Alkoholijuomien anniskelussa erityisen tärkeää on hankkia osaava ja riittävän runsaslukuinen henkilökunta.

Tilapäinen anniskelulupa

Rekisteröidyt yhdistykset voivat anoa tilapäistä anniskelulupaa tilaisuuksiin ja tapahtumiin enintään kuukaudeksi.

Anniskeluluvan hakijalta vaaditaan täysi-ikäisyyttä. Hakija ei saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu. Hakijalla tulee olla anniskeluun vaadittava luotettavuus ja tarvittavat taloudelliset sekä ammatilliset edellytykset.

Lupaviranomaisella on oikeus vaatia hakijalta anniskeluluvan myöntämisen kannalta olennaisia tietoja, kuten selvitystä taloudellisesta tilanteesta, ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä anniskelutoiminnan muista edellytyksistä.

Tapahtumapaikalla on merkitystä

Luvan saamiseen vaikuttavat tilaisuuden luonne, paikan sopivuus sekä anniskelujärjestelyt. Perhetapahtumiin tai urheilutapahtumiin ei välttämättä lupaa myönnetä. Hakemukseen tulee liittää tilaisuuden ohjelma ja piirros anniskelualueesta.

Tapahtuman järjestäjän on todistettava hallitsevansa tapahtumatiloja tilaisuuden ajan. Lisäksi järjestäjän tulee osoittaa, että tapahtumaa varten on varattu riittävät saniteettitilat.

Lupa on kertaluonteinen

Tilapäinen anniskelulupa myönnetään vain kyseenomaista tilaisuutta varten. Luvan haltija ei saa käyttää lupaa muihin tapahtumiin tai ostella sillä saunaoluita kotiin tukusta.

Tapahtuman ostot tehdään tilapäisen anniskeluluvan numerolla. Tilaisuuden anniskelutoiminnasta on raportoitava lääninhallitukselle kahden viikon kuluessa neljännesvuosi-ilmoituslomakkeella.

Alkoholilain noudattaminen

Muista, että alkoholilakia tulee noudattaa tarkasti myös yleisötapahtumissa. Lain laiminlyöminen saattaa johtaa anniskeluluvan perumiseen, mikä vaikeuttaa huomattavasti luvan saantia jatkossa.

Anniskelualue

Alkoholijuomia saa anniskella ainoastaan lupaviranomaisen hyväksymällä anniskelualueella, jota tulee valvoa tehokkaasti. Anniskelualueeksi ei saa hyväksyä tapahtuman yleistä katsomotilaa.

Anniskelualue tulee rajata tai merkitä niin, että raja on asiakkaiden selvästi havaittavissa. Kulkemista anniskelualueelle ja sieltä pois on voitava tehokkaasti valvoa. Tuoppi kädessä ei siis saa seilata baarin ja messualueen väliä. Lisäksi laki edellyttää, että tarjolla on myös kohtuuhintaisia alkoholittomia juomia.

Muistathan myös, että uusi tupakkalaki asettaa tiukat rajoitukset tupakoinnille. Henkilökunta ei saa altistua tupakansavulle.

Henkilökunta

Lain mukaan anniskelupaikassa tulee olla vastaava hoitaja ja hänellä tarpeellinen määrä sijaisia, jotka anniskeluluvan haltija määrää. Vastaavan hoitajan ja hänen sijaistensa tulee olla sopivia tehtävään ja heillä tulee olla koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito. Vastaava hoitaja ja hänen sijaisensa ovat anniskeluluvan haltijan ohella velvollisia huolehtimaan siitä, että anniskelupaikassa noudatetaan alkoholilain säännöksiä.

Henkilökunnan täytyy olla tehtäviinsä perehtyneitä. Anniskelun tehokas valvonta ja järjestyksenpito edellyttää riittävää henkilökuntaa. Järjestysmiehet ovat tärkeitä isoissa ja vähän pienemmissäkin tapahtumissa.

Henkilökunta ei myöskään saa työskennellä päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena. Hauskaa saa toki pitää myös töitä tehdessä, ja huumorintajua baarihommissa tarvitaankin.

Iällä on väliä myös baaritiskin toisella puolen

Alle 18-vuotias ei saa tarjoilla alkoholijuomia, paitsi jos hänellä on riittävä ammattioppilaitoksessa tai oppisopimusteitse hankittu ammattikoulutus. Ilman käytännön harjoittelua ei alle 18-vuotiaalla yleensä katsota olevan riittävää osaamista.

Anniskelu yksityistilaisuudessa

Alkoholijuomien nauttiminen muussa yleisessä huoneistossa kuin ravitsemisliikkeessä on sallittu, jos kyseessä on kutsuvieraille järjestetty suljettu tilaisuus, jossa on tarkoitus tarjota ilmaiseksi alkoholijuomia. Tilaisuuden järjestäjän tulee kuitenkin tehdä asiasta ilmoitus poliisille. Yksityistilaisuuden järjestäjän on hankittava tilapäinen anniskelulupa, jos haluaa anniskella alkoholijuomia maksua vastaa

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!