yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhteiset arvot

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhteisillä yhdistyksen arvoilla tarkoitetaan yleisiä toimintaperiaatteita, jotka ohjaavat yhdistyksen toimintaa.

Arvoja määritellessä on hyvä ottaa jäsenet mukaan, jos se on mahdollista. Voidaan myös toimia niin, että hallitus laatii arvot ja hyväksyttää ne yhdistyksen kokouksessa.

Arvoja on syytä tarkistaa aika-ajoin ja katsoa, vastaavatko ne yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita.

Arvoista on apua mahdollisissa konfliktitilanteissa. Etsittäessä ratkaisuja ongelmiin voidaan tutkia, miten eri ehdotukset ongelman ratkaisemiseksi sopivat yhdessä sovittuihin arvoihin.

Esimerkkiarvot

Jäsenistön hyvä

Hallituksen työskentelyn tavoite on palvella jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla. Hallituksen tulee kuunnella jäsenistön tarpeita ja toiveita. Yhdistyksen jäsenet voivat toteuttaa jäsenistön hyvää tukemalla ja kannustamalla toisiaan

Avoimuus ja rehellisyys

Jäsenistöä kannustetaan erilaisten näkemysten esiintuomiseen avoimesti ja rehellisesti. Hallitus haluaa avoimesti tiedottaa jäsenistölle tekemisistään. Mahdolliset ongelmalliset asiat selvitetään suoraan asianomaisten kanssa hankkimalla riittävästi tietoa ennen johtopäätösten tekemistä.

Vastuullisuus ja sitoutuminen

Hallituksen jäsenet pyrkivät kaikissa toimissaan olemaan jäsenistön antaman luottamuksen arvoisia ottamalla vastuuta tekemistään päätöksistä ja niiden toteuttamisesta.

Kokemusten jakaminen ja yhdessä oppiminen

Yhdistys toimii jäsenistön tukiverkostona järjestäen mahdollisuuksi omien kokemusten jakamiseen. Luottamuksellisessa ilmapiirissä voidaan kokemuksia jakaa niin hyvässä kuin pahassa tavoitteena oppia toisten kokemuksista.

Suvaitsevaisuus

Suvaitsevaisuus perustuu toisten osaamisen ja tekemisen arvostamiseen. Erilaiset käsitykset ja näkemykset hyväksytään ja asioita tarkastellaan monesta eri näkökulmasta.

Lojaalisuus

Jokainen hallituksen ja yhdistyksen jäsen pyrkii puhumaan myönteisesti yhdistyksen asioista ulkopuolisille. Mahdolliset hallituksen tai yhdistyksen sisäiset ristiriidat käsitellään sisäisesti.

Rohkeus ja luovuus

Yllämainitut arvot mahdollistavat luottavaisen ja rennon ilmapiirin, joka tukee rohkeudetta ja luovuutta.

Aikaisempien sukupolvien työn arvostaminen

Toiminnassa pidetään yllä entuudestaan hyväksi havaittuja periaatteita. Hallitus huolehtii edellisten sukupolvien tuottamasta omaisuudesta parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitollisuus edellisten sukupolvien tekemää työtä kohtaan tulee pitää aina mielessä.

 
Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!