yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Toimintatapojen vuosihuollot

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistyksen toiminnan kehittämisessä kannattaa olla avoin uusille ideoille ja toimia järjestelmällisesti.

Toimintatapoja syytä huoltaa silloin tällöin

Yhdistystä perustettaessa on mietitty, mitä tullaan tekemään ja miten toiminta organisoidaan. Perustamisvaiheessa usein ajatellaan, että toiminta kehittyy ja muokkautuu jatkuvasti.

Toiminta kuitenkin vakiintuu omiin uriinsa vuosien saatossa ja välillä on tarpeen pysähtyä miettimään, tehdäänkö asioita järkevimmällä tavalla. Tärkeitä kysymyksiä ovat: Onko yhdistyksen toiminta ajantasaista? Vastaako toiminta tarpeita? Mitä jäsenet toivovat? Missä ympäristössä yhdistys toimii?

Yhdistyksessä aiemmin tehtyä työtä ja perinteitä tulee arvostaa, mutta nähdä myös mahdollisuudet kehittymisessä tulevaisuuden suhteen.

Swot-analyysi

Konkreettinen tapa tarkastella yhdistyksen tilaa on analysoida ympäröivää yhteiskuntaa ja sen tuomia haasteita. Yhdistykselle voidaan tehdä perinteinen swot-analyysi, jolla hahmotetaan yhdistyksen mahdollisuudet, uhat, vahvuudet ja heikkoudet.

Analyysoimalla voidaan löytää kehittämisen kohteet ja lähteä suuntaaman toimintaa tarvetta vastaavaksi. Swot-analyysi on helppo toteuttaa ja se auttaa tarkastelemaan yhdistyksen omia toimintatapoja sekä ympäristöä, jossa yhdistys toimii.

Luova, rajaton ideointi

Toimintaa voidaan lähteä kehittämään, uudistamaan tai muuttamaan myös täysin luovasti ilman minkäänlaisia rajoja. Voidaan työstää ajatusta mitä erikoisimmista yhteyksistä, toimintatavoista sekä täysin uusista yhteistyökumppaneista ilman rajoittavia aitoja. Luovaan ideointiin hyviä keinoja ovat tajunnanvirta -menetelmä, miellekartta toisen aloittaman ajatuksen jatkaminen.

Ideointivaiheessa kannattaa käyttää piirtää kuvia, kirjoittaa, leikata ja liimata, jotta yhteiset ideat saadaan konkretisoitua ja näkyville. Kun on olemassa jokin näkyvä alku, uusia ideoita syntyy helposti ja ketju voi jatkua ja haaroittua laajalle.

Internetistä apua kehittämiseen

Netin käyttö toiminnan kehittämisessä on vielä lapsenkengissä. Verkon kautta jäsenet voivat osallistua toimintaan ja sen kehittämiseen silloin kuin heille sopii. Varsinkin jäsenten mielipiteiden kartoittaminen on kätevää verkossa. Keskustelujen ja kyselyiden avulla voidaan tarkasti selvittää, millaisia tarpeita yhdistyksen jäsenillä todellisuudessa on. Näin saadaan huomattavasti laajempi kokonaiskuva, kuin pienellä porukalla keskusteltaessa.

Yhdistys voi perustaa oman verkkotilan, jossa työstettävä asia annetaan jäsenten käsiteltäväksi. Tilassa kukin voi käydä työstämässä, täydentämässä ja kommentoimassa oman aikataulunsa mukaan. Hyötyinä on, että kaikki pääsevät helposti osallistumaan asian valmisteluun. Samalla asian käsittelyä yhdistyksen kokouksessa voidaan nopeuttaa, kun sitä on jo ennakkoon työstetty verkossa.

Kaikilla jäsenillä (vuorotyöntekijät, pienten lasten vanhemmat, opiskelijat jne.) ei aina ole mahdollisuutta osallistua kokouksiin. Verkossa kaikilla on kuitenkin mahdollisuus päästä vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

On tärkeä muistaa, että kehittämistyö ei tarkoita sitä, että kaikki muutetaan kerralla, vaan kehittämistä tehdään tarpeen mukaan harkitusti ja suunnitellusti. Aloittakaa mieluummin yksi pieni, konkreettinen askel kerrallaan.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!