yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Osallistavat menetelmät

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Avoimuutta, jäsendemokratiaa ja sitoutumista voidaan lisätä käyttämällä kokouksissa toiminnallisia menetelmiä aina kun se vain on mahdollista.

Toiminnalliset menetelmät sopivat erityisen hyvin uusien asioiden ideoimiseen, koska silloin kaikkien paikalla olijoiden näkemykset voidaan ottaa huomioon. Toiminnalliset menetelmät myös tuottavat monipuolisempia ratkaisuja kuin tavallinen kokouskeskustelu.

Lue lisää aiheesta "yhdistys ja innovaatio" Yhdistysavaimen blogissa: 5 konkreettista tapaa uusien ideoiden keksimiseen!

Kolmikantamenettely

Yksinkertainen ja nopeasti toteutettava on ns. kolmikantamenettely, jossa on viisi vaihetta:

  1. asia esitellään
  2. jokainen miettii asiaa itseksensä viitisen minuuttia.
  3. muodostetaan kolmen hengen ryhmiä, jotka työskentelevät 10-20 minuuttia.
  4. ryhmät raportoivat tulokset
  5. tehdään päätös tai sovitaan muista jatkotoimista.

Nopea ideointi

Nopea ideointi aloitetaan määrittelemällä riittävän täsmällisesti ja konkreettisesti ratkaisua vaativa asia, esimerkiksi: jäsenhankinta vuonna 2008

Lyhyen yksinpohdinnan jälkeen osallistujat kertovat ääneen mieleensä tulleita ideoita. Joku toimii kirjurina. Ideat kirjataan mahdollisimman väljästi, jotta jää tilaa keskusteluvaiheen merkinnöille. Fläpit tai muut isokokoiset paperit (esimerkiksi koko seinän peittävä sileäpintainen tapettirulla) ovat tässä työskentelyssä hyvä väline. Voidaan sopia etukäteen, kuinka kauan ideointivaihe kestää. Aikaa pitää olla riittävästi, jotta ajatukset lähtevät kunnolla liikkeelle. Puoli tuntia voisi olla sopiva suositusaika.

Jos ideoita on tullut kovin runsaasti, ne kannattaa pisteyttää sovitulla tavalla ja valita jatkokäsittelyyn esimerkiksi viisi eniten ääniä saanutta. Valinnan jälkeen lähdetään yhteisesti keskustellen tutkimaan kirjattuja ehdotuksia. Voidaan aluksi tarkentaa sisältöä tekemällä kysymyksiä idean esittäjälle. Tämän jälkeen ideaa voidaan jatkojalostaa ja täydentää.

Kun kaikki kohdat on käyty läpi tehdään lopullinen valinta toteutettavista toimenpiteistä siten, että valitaan ensin heti toteutettavat. Lisäksi valitaan myöhemmin toimeenpantavat ideat tärkeysjärjestyksessä.

Valintakriteerit sovitaan yhteisesti, ja eri ehdotusten alle merkitään plussia ja miinuksia sovittujen kriteerien perusteella.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!