yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Toimintasuunnitelma

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa kuvataan yleensä suunnitelmaa, keskeisiä asioita sekä tavoitteita tulevan vuoden toiminnalle.

Toimintasuunnitelman sisältö

Toimintasuunnitelma on usein hyödyllistä aloittaa tulevan toimintakauden visiolla. Tämä antaa lukijalle heti kokonaiskuvan oleellisimmista asioista, johon yhdistyksen toiminta lähitulevaisuudessa pyrkii. Yleisesti toimintasuunnitelmassa kannattaa korostaa etenkin mahdollisia uusia toimintatapoja tai muita muutoksia yhdistyksen aiempaan toimintaan nähden, jotta uudistukset saavat tarvittavaa näkyvyyttä.

Toimintasuunnitelma voi olla esitystavaltaan vapaamuotoisempaa tekstiä tiukan luettelomaisuuden sijaan. Sisällölle ei myöskään ole tarkkoja lakisäänteisiä määräyksiä, vaan se määräytyy yhdistyksen toiminnan perusteella. Toimintakertomuksen otsikkoja voidaan käyttää apuna toimintasuunnitelmankin jäsentämiseen, mutta kannattaa hyödyntää toimintakertomusta vain parhaiten sovelutuvilta osin.

Toimintasuunnitelman rakenne

Usein yhdistysten toimintasuunnitelmat sisältävät seuraavanlaisia asioita:

  • Säännöistä poimittu pykälä yhdistyksen tarkoituksesta ja tulevan toimintakauden visio
  • Johdanto (ajatuksia tulevasta toimikaudesta)
  • Jäsenhankinnan keinot ja tavoite
  • Mahdollisten toimikuntien tulevia haasteita
  • Tiedotustoiminta

          • sisäinen tiedotus (miten, mitä, kuinka usein)          

          • ulkoinen tiedotus (erityiset tapahtumat, näkyyden tarve)

  • Toiminta

          • perustoiminta (mitä halutaan toteuttaa tulevalla toimikaudella)

          • tarkempi kuvaus

  • Erityiset tapahtumat

          • tempaukset

          • koulutukset

          • juhlat

          • näyttelyt

          • retket, matkat ym. erityistä

  • Yhteistoiminta muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa

          • jo meneillä olevan jatkaminen

          • uusien yhteistyöhankkeiden esiin nostaminen

  • Taloudellinen toiminta, varojen kartoitus, viittaukset talousarvioon
  • Muut mahdollisesti merkittävät tapahtumat tulevan toimintakauden aikana

Samaan aikaan toimintasuunnitelmaan laatimisen kanssa kootaan yleensä talousarvio, joka on suunnitelma yhdistyksen varojen käytöstä. Toimintasuunnitelma laaditaan yleensä vuodeksi kerrallaan ja se on yleinen nimenomaan yhdistyksissä. Yrityksissä vastaavasta suunnitelmasta käytetään yleensä nimitystä liiketoimintasuunnitelma.

Esimerkin toimintasuunnitelman tarkemmasta sisällöstä voit ladata itsellesi alapuolisesta linkistä.

Artikkelin liitteet

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!