yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Toiminnantarkastuskertomus

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Toiminnantarkastaja koostaa tarkastuksensa pohjalta kirjallisen toiminnantarkastuskertomuksen.

Toiminnantarkastuksesta täytyy antaa toiminnantarkastuskertomus sille kokoukselle, joka päättää yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta. Toiminnantarkastuskertomuksesta on lisäksi käytävä ilmi, mitä tilinpäätöstä kertomus koskee.

Toiminnantarkastuskertomus sisältää lausunnon siitä, onko tilinpäätöksessä mainittu olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoma, velat sekä yhdistyksen antamat vakuudet.  Mikäli toiminnantarkastuskertomuksessa on käynyt ilmi hallituksen jäsenen tai toimihenkilön sääntöjä tai yhdistyslakia rikkonut toiminta, se on luonnollisesti kirjattava toiminnantarkastuskertomukseen.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!