yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Esityslista

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Esityslista on toteutusjärjestykseen koottu lista kokouksen toiminnoista. Perinteisesti esityslista alkaa kokouksen avaamisella ja loppuu kokouksen päättämiseen, joiden välille asettuvat muut varsinaiset toiminnot sekä kokuksessa käsiteltävät asiat. Esityslistasta käytetään usein myös nimityksiä agenda tai työjärjestys.

Esityslistan toimittaminen

Esityslista on kohteliasta toimittaa etukäteen kokouksen osanottajille, jotta heillä on mahdollisuus perehtyä kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Sääntömääräisten kokousten esityslista toimitetaan yleensä kokouskutsun yhteydessä, kuten myös muut mahdolliset kokousasiakirjat (esimerkiksi tilinpäätös, talousarvio, toimintakertomus tai toimintasuunnitelma). Mikäli esityslistan jakaminen on hoidettu etukäteen, sitä ei ole välttämätöntä lukea uusiksi enää kokouksessa.

Muutokset esityslistaan

Esityslistaan tehtävät muutosehdotukset on hyväksytettävä kokouksella. Muutosesityksistä voidaan myös äänestää.

Erilaisia muutosehdotuksia voivat olla esimerkiksi asian käsittelyjärjestyksen muuttaminen, jonkin asian poistaminen listalta tai jonkin asian lisääminen esityslistalle. Uudet listalle lisättävät asiat voidaan sisällyttää kokouksen kulussa esimerkiksi kohtaan “Muut esille tulevat asiat”.

Vasta kokouksessa esityslistaan lisättyjen asioiden päättämisessä tulee olla varovainen. Periaatteessa kaikkien yhdistyksen jäsenten tulee tietää ennen kokousta, mitä asioita siellä on tarkoitus käsitellä. Niinpä vasta kokouksessa esiin tuodut asiat käsitellään usein niin, että niistä käydään alustava keskustelu ja hallitus valmistelee asian seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.

Yleinen käytäntö on todeta, että esityslista on sen hyväksymisen jälkeen kokouksen työjärjestys.

Esityslistan sisältö

Esityslistan alkuun merkitään yleensä kokouksen ajankohta sekä paikka, joiden jälkeen esityslista jatkuu kokouksen kulkua kuvaavilla asioilla. Allaolevasta linkistä voit ladata itsellesi esimerkin yhdenlaisesta esityslistasta.

Artikkelin liitteet

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!