yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Kokoustekniikka

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Kokoustekniikka tarkoittaa kokouksen vuorovaikutusta ja päätöksentekoa suhteellisen mekanistisesti sääteleviä menettelytapoja ja sääntöjä, joilla pyritään takaamaan toisaalta kokouksen osanottajille mahdollisimman tasapuoliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja toisaalta kokouksen nopea ja joustava eteneminen.

Miksi tuntea kokoustekniikka?

Kokoustekniikan hyvä tuntemus helpottaa kokousten läpi vientiä asianmukaisesti ja joustavasti. Oikeaoppisesti johdetussa ja etenevässä kokouksessa tavoitteiden saavuttamiseen ja osallistujien tyytyväisyyteen päästään selkeästi suuremmalla todennäköisyydellä. Vähintään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan pitää hallita kokoustekniset menettelyt, mutta samaa voidaan edellyttää myös kaikilta hallituksen jäseniltä.

Kokousosallistujan kannalta kokoustekniikka ja sen osaaminen ovat myös erittäin tärkeitä. Peruskokoustekniikan osaamisen avulla osallistuja pystyy vaikuttamaan ja osallistumaan päätöksentekoon parhaalla mahdollisella tavalla.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!