yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistyksen jäsenet

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistyksen jäsenet voivat olla yksityisiä henkilöitä, yhteisöjä tai säätiöitä. Jäsenet voivat olla myös ulkomaalaisia, jotka eivät asu Suomessa (puheenjohtajalla tulee kuitenkin olla asuinpaikka Suomessa).

Mikäli yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, jäsenten tulee kuitenkin olla suomalaisia tai sellaisia ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa.

Jäsenet – Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksiin liitytään täyttämällä jäsenhakemuslomake. Joissakin yhdistyksissä voi olla käytössä ns. suosittelu, jolloin jäseneksi liittymistä kontrolloidaan tarkemmin. Uudet jäsenet voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseniksi vasta kun yhdistyksen tai hallituksen jäsen on suositellut uutta henkilöä.

Jäsenet – Eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksen jäsenyydestä. Käytännössä eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle. Eroamisesta voi lisäksi ilmoittaa yhdistyksen kokouksessa, jolloin eroavat jäsenet merkitään pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksestä. Erottaminen voidaan tehdä säännöissä mainituilla erottamisperusteilla (esimerkiksi jäsenmaksun maksamatta jättäminen). Lisäksi jäsen voidaan aina erottaa, mikäli jäsen

  • on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
  • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
  • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenet erotetaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jollei säännöissä ole toisin määrätty.

Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksiin liitytään täyttämällä jäsenhakemuslomake. Joissakin yhdistyksissä voi olla käytössä ns. suosittelu eli yhdistyksen tai hallituksen jäsenen on suositeltava uutta henkilöä, ennen kuin tämä voidaan ottaa yhdistyksen jäseneksi.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet ellei tästä ole säännöissä muuta mainittu. Hallituksen kokouksissa todetaan uudet sekä eronneet jäsenet. Jäsenrekisterin hoitaja toimittaa tarvittavat tiedot.

Jäsenyyden jatkuvuuden takaamiseksi kannattaa kiinnittää riittävästi huomiota uusien jäsenien vastaanottoon. Pelkkä jäsenmaksun periminen ei riitä tähän.

Suositeltavaa on toimittaa uusille jäsenille erityinen tervetulokirje, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta. Mukava tapa on mainita uudet jäsenet jäsentiedotteissa.

Uusille jäsenille voidaan järjestää sopivin väliajoin erityinen tutustumis- ja verkostoitumistilaisuus. Vaihtoehtoisesti voidaan uudet jäsenet kutsua johonkin erityisesti heille suunnattuun tapahtumaan, kuten uusien iltaan.

Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä säännöissä mainituilla erottamisperusteilla (esimerkiksi jäsenmaksun maksamatta jättäminen).

Jäsen voidaan aina erottaa mikäli tämä:

  • on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
  • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
  • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Erottamisen syy tulee mainita päätöksessä. Erotettava jäsen voi äänestää itseään koskevassa erottamisasiassa.

Mikäli erottamisen syy on muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, jäsenellä tulee olla oikeus selityksen antamiseen. Jos erottamisesta päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että erotettavalla on oikeus vaatia asian käsittelemistä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksen jäsenyydestä. Eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Ilmoittaminen eroamisesta on tehtävä hallitukselle tai puheenjohtajalle kirjallisesti. Eroamisesta voi vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan.

Säänöissä voidaan erikseen määrätä, että yhdistyksestä eroaminen tulee voimaan vasta tietyn määräajan jälkeen, mutta määräaika ei voi olla yhtä vuotta pidempi.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!