yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Jäsenmaksu

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistyksen perimä jäsenmaksu on ennen kaikkea keino ylläpitää yhdistyksen toimintaa. Maksun suuruudesta päättää vuosikokous hallituksen tekemän ehdotuksen pohjalta.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen on selkeä peruste yhdistyksestä erottamiselle. Usein asia on määritelty säännöissä esimerkiksi siten, että mikäli jäseneltä on jäsenmaksu suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, hänet katsotaan suoraan eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenmaksu – Suuruuden määräytyminen

Jäsenmaksun suuruus on olennainen osa talousarviota. Hallituksen on päätettävä, mitkä menot on tarkoitus kattaa jäsenmaksulla, jotta jäsenmaksu osataan asettaa sopivalle tasolla talousarviossa pysymiseksi. Tavallista on ajatella, että jäsenmaksu kattaa ainakin vuosittaiset jäsentiedotekulut ja ehkä osan kokouskuluista.

Kunniajäseniltä ei yhdistyksissä luonnollisesti peritä jäsenmaksua.

Kannatusjäsenmaksu

Jäsenmaksun ohella yhdistyksen kokous voi päättää kannatusjäsenmaksusta. Kannatusjäsenet voivat olla joko yksittäisiä henkilöitä tai yhteisöjä. Kannatusjäsenmaksu on tavallisesti suurempi kuin varsinainen jäsenmaksu.

Jäsenmaksu – maksaminen ja äänioikeus

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys äänestysoikeudelle sääntömääräisissä kokouksissa. Maksujen tarkistus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta kokouskutsun yhteyteen voidaan liittää maksumuistutus. Jäsenellä tulee olla oikeus maksaa jäsenmaksu ennen kokousta. Jäsenmaksun voi maksaa myös kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Jos näin tapahtuu, se on syytä merkitä pöytäkirjaan.

Jäsenmaksu ja osuudet

Mikäli yhdistys kuuluu katto-organisaatioon, osa jäsenmaksusta suoritetaan sinne. Yhdistyksen jäsenten pitää saada tietää, kuinka suuri osuus maksuista maksetaan eteenpäin.

Katto-organisaatioon kuuluvien yhdistysten tulee neuvotella ja valvoa, mitä etuja yhdistys ja sen jäsenet saavat maksamallaan osuudella. Etu saattaa olla esimerkiksi jäsenlehti ja valtakunnallinen edunvalvonta, kuten monessa ammattijärjestössä.

Lisäksi voidaan sopia käytännöstä, jossa katto-organisaatio huolehtii jäsenyhdistysten jäsenmaksujen perimisestä. Katto-organisaation tulee maksujen perinnän jälkeen palauttaa yhdistyksille niille kuuluva osuus jäsenmaksusta.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!