yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Jäsenhankinta

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Paras tapa hankkia yhdistykselle uusia jäseniä on laadukas ja hyvin tiedotettu toiminta. Yhdistyksen toiminnan tulee näyttäytyä ulospäin houkuttelevalta. Myös hyvät yhteistyökumppanit vaikuttavat yhdistyksen imagoon.

Laadukkaan toiminnan lisäksi kannattaa panostaa jäsenhankintaan, joka voi olla koko ajan aktiivista tai jota voidaan aika ajoin tehostaa erityisellä jäsenhankintakampanjalla. Voidaan julistaa esimerkiksi jäsenhankintakilpailu, jossa luvataan etuja tai palkintoja eniten uusia jäseniä hankkineille. Hallitus voi yhdessä ideoida muita tapoja lisätä jäsenmäärää.

Ideoita, miten netin mahdollisuuksien avulla voi saada uusia jäseniä, tarjoaa esimerkiksi tämä kirjoitus Yhdistysavaimen blogissa: Jäsenhankinta yhdistyksissä – 5 tapaa, jotka teiltäkin on saattanut jäädä testaamatta

Kuinka paljon ja millaisia jäseniä?

Uudet jäsenet ovat tärkeitä yhdistyksen toiminnan jatkuvuudelle. Mikäli yhdistyksen toiminta on kovin sisäänpäinlämpiävää ja liian hallituskeskeistä voi olla vaikea houkutella mukaan nuoria uusia jäseniä, jotka ovat tärkeitä toiminnan vireänä pitämiselle ja uusiutumiselle.

Iso jäsenmäärä antaa toiminnalle hyvät mahdollisuudet ja lisää usein yhdistyksen vaikutusmahdollisuuksia. Kannattaa kuitenkin miettiä, mikä on yhdistyksen perustavoite ja onko jäsenten laadulla enemmän merkitystä kuin heidän määrällään. Tärkeintä on, että yhdistyksellä on riittävästi aktiivisia ja toimivia jäseniä.

Jäsenhankinta tapahtumissa

Erilaiset tilaisuudet, tempaukset, seminaarit ja koulutukset sopivat hyvin yhdistyksen toiminnan esittelyyn ja uusien jäsenten rekrytointiin. Voidaan myös järjestää kaikille avoimia tilaisuuksia, joiden yhteydessä kerrotaan yhditystyksen toiminnasta ja jäseneksi liittymisestä.

Jäsenhankintasuunnitelma

Mikäli jäsenhankinta on jatkuvaa toimintaa, kannattaa yhdistykselle tehdä erillinen jäsenhankintasuunnitelma. Suunnitelma voidaan tehdä esimerkiksi viiden vuoden tähtäimellä ja päivittää se vuosittain.

Erilaiset jäsenhankintakilpailut ovat yksi tapa lisätä yhdistyksen jäsenmäärää. Tapahtumat, tilaisuudet, myyjäiset ym. ovat hyviä mahdollisuuksia uusien jäsenten hankintaan.

Kannattaa myös selvittää, onko mahdollista päästä esittelemään yhdistyksen toimintaa muiden järjestämiin yhdistyksen toimialaa sivuaviin tilaisuuksiin. Parhaassa tapauksessa yhdistystä pääsee esittelemään henkilökohtaisesti, mutta mikäli se ei ole mahdollista, voi pyytää lupaa yhdistyksen materiaalin toimittamiseen paikan päälle.

Jäsentiedotteisiin voidaan aika ajoin liittää jäsenhakemuslomake ja pyytää jäseniä miettimään sopivia henkilöitä, joita voisi pyytää liittymään yhdistykseen.

Jäsenhankintaan liittyen kannattaa aina miettiä, onko mahdollisimman iso jäsenmäärä se mitä tavoitellaan vai onko enemmän merkitystä sillä, millaisia jäseniä yhdistyksessä on. Iso jäsenmäärä lisää velvoitteita ja on tarpeen arvioida kasvun tuomaa hyötyä.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!