yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistyksen kirjanpito

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistys on aina kirjanpitovelvollinen. Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen tuloista ja menoista suoritetaan ajantasainen kirjanpito. Yhdistyksen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa ja noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitoon kirjataan tulot, menot ja yhdityksen rahoitustapahtumat.

Pienissä yhdistyksissä myös kirjanpito voi olla taloudenhoitajan vastuulla, mutta vähänkin suuremmilla yhdistyksillä on yleensä tilitoimisto, joka vastaa kirjanpidosta.

Mikäli yhdistys käyttää tilitoimistoa, taloudenhoitajan tulee valvoa sen toimintaa sekä tiedottaa hallitukselle mahdollisista puutteista välittömästi.

Kirjanpidossa käytettyjen tilikarttojen tulee olla sellaisia, että niistä saa selkeän kuvan yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta. Kirjanpito tulee menojen ja tulojen yksilöinnin osalta olla riittävän yksityiskohtaista ja yhdistyksen toimintaa vastaavaa.

Kirjanpito – tositteiden säilyttäminen

Olennainen osa kirjanpitoa on myös tositteiden säilyttäminen. Tositteet ovat tärkeitä, sillä ne toimivat todisteina siitä, millaiseen käyttöön raha on sijoitettu tai saatu. Tositteiden avulla voidaan varmistaa, että kirjanpito ja tehdyt kirjaukset ovat paikkansapitäviä. Kirjanpitoon liittyvät yhdistyksen tositteet tulee säilyttää vähintään kymmenen vuotta.

Kirjanpidon tositteista huolehtiminen voidaan sopia taloudenhoitajan tai sihteerin tai mahdollisesti arkistovastaavan tehtäväksi.

Tilinpäätökset ja talousarviot tallennetaan sääntömääräisten kokousten pöytäkirjojen yhteyteen. Sen lisäksi voidaan pitää erillistä talouspapereiden arkistoa.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!