yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Varainhankinta

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Varainhankinta jäsenmaksuin

Monissa yhdistyksissä varainhankinta tapahtuu lähinnä jäsenmaksujen kautta. Jäsenmaksun suuruus päätetään talousarvion hyväksyvässä vuosikokouksessa. Hallitus tekee kokoukselle ehdotuksen jäsenmaksun suuruudesta.

Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi voidaan sopia kannatusjäsenmaksusta, joka voi olla sekä yksityisille henkilöille että muille yhteisöille tarkoitettu mahdollisuus tukea yhdistyksen toimintaa sekä mahdollistaa varallisuuden kasvattaminen. Kannatusjäsenmaksu on yleensä varsinaista jäsenmaksua suurempi.

Varainhankinta kuuluu yleensä rahastonhoitajan vastuulle. Rahastonhoitaja valvoo myös, että jäsenmaksut on maksettu. Jäsenmaksun maksaminen on edellytys äänioikeuden käyttöön vuosikokouksessa. Mikäli yhdistys kuuluu keskusjärjestöön tai liittoon, osa jäsenmaksusta suoritetaan sinne.

Jäsenmaksut tulee tarkistaa hyvissä ajoin ennen vuosikokousta ja antaa jäsenille mahdollisuus jäsenmaksun maksamiseen ennen kokousta. Maksukehotus voidaan toimittaa vuosikokouskutsun yhteydessä. Yhdistyksen säännöissä on lisäksi syytä mainita, koska jäsenmaksun maksamatta jättäneet katsotaan yhdistyksestä eronneiksi.

Hallituksen on hyvä toimia oman yhdistyksen edunvalvojana mahdolliseen keskusjärjestöön eli selvittää, mitä etuja jäsenet saavat järjestömaksuilla.

Muu varainhankinta

Varainhankinta myyjäisillä

Varainhankinta alkaa monissa yhdistyksissä ainakin toiminnan alkuvaiheissa myyjäisillä. Varsinkin naisjärjestöillä, myyjäisillä tapahtuva varainhankinta on ollut perinteinen tapa kerätä varoja toimintaan.

Onnistuneet myyjäiset vaativat huolellista suunnittelua. Myyjäisten ajankohta, paikka, tiedotus ja myytävien tuotteiden valikointi sekä hankinta tulee harkita huolellisesti. Kannattaa valita erityinen myyjäistoimikunta suunnittelemaan ja toteuttamaan myyjäisiä.

Mikäli myyjäisissä on tarkoitus myydä syötävää tai juotavaa, tulee selvittää tarvittavat luvat ja menettelytavat (esimerkiksi hygieniapassin tarve, tuotteiden säilytys tai tarjoilut myyntitilassa, pakkauksiin tulevat merkinnät jne.)

Myyjäisvinkkejä

 • Erikoistuotteet ovat hyviä myyntivaltteja.
 • Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, jotta tiedottamiseen jää riittävästi aikaa.
 • Valmistelua helpottaa, jos voidaan osallistua muiden tahojen organisoimiin yhteisiin myyjäistapahtumiin.
 • Yhdistyksellä voi olla pysyvä kirpputoripöytä, jota hoidetaan huolella.
 • Tarvittavat luvat tulee olla kunnossa.
 • Myyntitila ja -pöydät kannattaa järjestää kauniisti ja houkuttelevasti.
 • Myyjinä toimivat jäsenet edustavat yhdistystä, joten kohteliaisuus sekä myönteisyys on tarpeen.
 • Varainhankinta ja toiminnan markkinointi onnistuvat samalla.

Varainhankinta arpajaisilla

Arpajaisissa tapahtuva varainhankinta on perinteinen tapa kartuttaa kassaa. Sopivia tilaisuuksia järjestää arpajaisia ovat erilliset tapahtumat, juhlat tai muut yleisötilaisuudet. Myös myyjäisiin voidaan yhdistää arpajaiset.

Mikäli tavara-arpojen yhteenlaskettu myyntihinta jää alle 2 000 euron ja arpojen myynti sekä voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa, ei arpajaisiin tarvitse hakea erillistä lupaa.

Yhdistys voi myös toimeenpanna tavara-arpajaiset (ns. miniatyyriarpajaiset) oman jäsenistön keskuudessa, jolloin arpojen yhteenlaskettu arvo ei saa ylittää 500:tä euroa. Arpojen myynnin ja voittojen jaon tulee tapahtua samassa tilaisuudessa.

Yhdistys voi hakea myös bingolupaa, jos sen toiminta on yleishyödyllistä ja sen kotipaikka on Suomessa.

Isoja arpajaisia järjestettäessä varainhankinta vaatii erillisen lupa. Oman kihlakunnan alueella järjestettäviin arpajaisiin antaa luvan poliisi. Laajempiin arpajaisiin lupa haetaan hakijakuntapaikan lääninhallitukselta. Lupa haetaan kirjallisesti ja se on voimassa kuusi kuukautta kerrallaan. Voittoja tämän tyyppisissä arpajaisissa tulee olla arvoltaan vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta.

Arpajaisvinkkejä

 • Arpajaisvoittojen tulee olla laadukkaita / ehjiä.
 • Päävoiton tulee olla riittävän houkuttava arpojen menekin takaamiseksi.
 • Voitot kannattaa pakata kauniisti.
 • Voittoja kannattaa pyytää sopivilta tukijoilta.
 • Jäsenet voivat halutessaan lahjoittaa voittoja arpajaisiin (kannattaa hyödyntää mahdollisia kädentaitajia tai muita osaajia).
 • Varainhankinta saa lisäpotkua, mikäli yrittäjinä toimivat jäsenet voivat lahjoittaa tuotteitaan arpajaisiin ja markkinoida samalla palveluitaan.
 • Iloiset arvanmyyjät saavat arpoja paremmin kaupaksi kuin myyntityöhön vastentahtoisesti lupautuneet henkilöt.
 • Tilaisuudessa jaettavat voitot kannattaa laittaa kauniisti ja houkuttelevasti esille.

Tapahtumat

Varainhankinta on myös mahdollista järjestämällä erilaisia tapahtumia joko omalle jäsenistölle (esimerkiksi teatterinäytökset) tai suurelle yleisölle (esimerkiksi muotinäytökset, juhlaillalliset, iltamat tai seminaarit).

Varainhankinta sponsorein

Mikäli yhdistyksellä on riittävästi näkyvyyttä ja hyvä maine, sen on helppo hankkia sponsoreita tukemaan toimintaansa. Sponsoriksi lähtevien tulee jollain tavoin hyötyä yhteistyöstä. Usein tämä tarkoittaa näkyvyyttä yhdistyksen tapahtumissa ja esimerkiksi nettisivuilla. Sponsori voi myös tehdä erikoistarjouksia yhdistyksen jäsenistölle.

Jäsenkirjeiden postituksessa voidaan sopiville tahoille antaa mahdollisuus mainostaa tuotteitaan tai palvelujaan jäsenistölle. Kyseinen taho kustantaa tällöin joko kokonaan tai osittain jäsenpostituksen.

Sponsorointivinkkejä

 • Hyvät henkilökohtaiset suhteet ovat pohja pidempiaikaiselle yhteistyölle.
 • Jatkuva hyvien suhteiden ylläpito on tärkeää.
 • Yhteistyökumppanit tulee kutsua mukaan tapahtumiin ja juhliin.
 • Yhteistyökumppaneita kannattaa muistaa esimerkiksi huomioimalla merkkitapahtumat.

Avustukset

Yhdistys voi hakea toimintaansa avustuksia ja rahoitusta. Hallituksen tulee selvittää millaiseen toimintaan avustusta ja rahoitusta on mahdollista saada ja mistä sitä voi hakea.

Avustuksella tarkoitetaan välitöntä yhdistyksen toimintaan myönnettyä tukea. Tuki voi olla joko kertaluonteinen tai jatkuva. Avustuksia myöntävät erilaiset säätiöt, julkisyhteisöt (kaupungit ja kunnat) tai yleishyödylliset järjestöt (esim. RAY).

Avustuksiin liittyy yleensä selvitysvelvollisuus siitä, miten avustus on käytetty.

Rahoitukset

Erilliset hankkeet rahoitetaan yleensä julkisyhteisöjen myöntämällä rahoituksella. Viime vuosina on toteutettu paljon yhdistysvetoisia ESR-hankkeita. Pääsääntöisesti menettely on se, että yhdistys vastaa toiminnan rahoituksesta ja hakee jälkikäteen myönnettyä hankerahoitusta kuluja vastaan. Yhdistyksellä on siis oltava riittävästi joko omaa tai lainapääomaa hankkeen toteuttamiseen.

Hankerahoitus vaatii erittäin tarkkaa taloudenpitoa. Kaikesta hankkeeseen myönnetystä rahasta on tehtävä tarkat selvitykset. Hankkeisiin liittyy myös kilpailuttamisvaatimus. Kaikki tietyn euromäärän ylittävät hankkeessa käytetyt palvelut tulee kilpailuttaa. Kilpailuttaminen pitää pysytä näyttämään toteen hankerahoittajalle.

Erillisillä hankkeilla on omat ohjausryhmänsä, joihin valitaan jäsenet hankkeen luonteen mukaisesti sopivilta tahoilta. Mukana on aina rahoittajan edustaja.

Eri tapoja hoitaa varainhankinta

Arpajaiset

Rahakeräykset

Yhdistysavaimen blogi: 8 hyvää tapaa yhdistyksen varainhankinnan vauhdittamiseksi

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!