yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Talousarvio

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Talousarvio tarkoittaa tilikaudelle tehtyä taloussuunnitelmaa yhdistyksen varojen käytöstä. Talousarvio kertoo, mihin ja kuinka paljon yhdistyksessä tullaan käyttämään rahaa seuraavan tilikauden aikana kuhunkin kohteeseen ja millä toimintaa sekä suunniteltuja tapahtumia rahoitetaan. Talousarviosta käytetään myös nimitystä budjetti.

Talousarvio hyväksytään vuosikokouksessa

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy talousarvion aina toimikaudeksi kerrallaan. Kahden vuosikokouksen yhdistyksissä talousarvion hyväksyminen kuuluu syyskokouksen asioihin.

Taloudenhoitaja tekee alustavan talousarvioehdotuksen hallitukselle, joka työstää sen valmiiksi yhdistyksen kokoukseen päätettäväksi. Edellisen vuoden toteutunut talousarvio on usein hyvä pohja uudelle talousarviolle. Muutoksia talousarvioon aiheuttavat luonnollisesti erilaiset tapahtumat tai hankkeet, jotka kohdistuvat arvioitavalle tilikaudelle.

Talousarvio ja jäsenmaksu

Talousarvioita laatiessa kannattaa tarkastella eri kuluerien kehitystä. Talousarviota tehtäessä on tärkeää ottaa kantaa jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuteen. Euromäärän ohella pitää arvioida jäsenmäärän kehitys ja hintojen nousut. Mahdollisen keskusjärjestön maksut vaikuttavat myös jäsenmaksujen korotuspaineisiin.

Jäsenmaksun tulee olla sellainen, että se kohtuullisesti kattaa jäsenpostitukset ja muut jäsenistöön liittyvät kulut. Jäsenten taas tulee kokea, että he saavat riittävästi katetta maksamalleen jäsenmaksulle.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!