yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Hallituksen jäsenet

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallitukselle on nimettävä puheenjohtaja.

Yhdistyksen säännöissä määritellään hallituksen jäsenten lukumäärä, mahdollinen varajäsenten valinta, hallituksen jäsenten toimikausi (tavallisesti 1-2 vuotta) sekä jäsenyyden enimmäiskesto (esim. 6 vuotta). Yhdistyksen vuosikokoukselle ilmoitetaan erovuorossa olevat hallituksen jäsenet.

Tavallisimmat hallituksen jäsenet yhdistyksissä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Lisäksi hallituksessa on usein jäsenrekisterinhoitaja ja tiedottaja. Erilaisia vastuuhenkilöitä voi olla yhdistyksestä riippuen hyvinkin erilaisia.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja johtaa yhdistystä ja sen hallitusta. Hallitus on parhaimmillaan puheenjohtajan vetämä tiimi. Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja hoitaa suhteita yhdistyksestä ulospäin.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja valvoo taloutta, valmistelee ja kutsuu koolle hallituksen kokoukset, vastaa asiakirjojen ajantasaisuudesta ja säilytyksestä, hoitaa edunvalvontaa sekä tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan ”oikea käsi”. Hän toimii puheenjohtajana kun varsinainen hallituksen puheenjohtaja on estynyt.

Varapuheenjohtaja on ajan tasalla yhdistyksen asioissa ja hän edustaa yhdistystä yhdessä puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja pesti on hyvä opettelupaikka mahdolliseen myöhempään puheenjohtajuuteen.

Hyvä hallituksen puheenjohtaja

 • kuuntelee jäsenistöä
 • tuntee yhdistyksen toimintaperiaatteet ja arvot
 • tuntee yhdistyslain ja säännöt
 • hallitsee kokoustekniikan
 • kehittää yhdistyksen toimintaa yhdessä hallituksen ja jäsenistön kanssa
 • jakaa tietoa hallitukselle ja jäsenistölle
 • on avoin palautteelle
 • on hyvä organisoimaan hallituksen toimintaa

Sihteeri

Sihteeri valmistelee kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa ja pitää yhdistyksen paperit järjestyksessä. Hän laatii kokouskutsut, esityslistat, pöytäkirjat, toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmaluonnokset sekä hoitaa muut puheenjohtajan tai hallituksen antamat tehtävät. Sihteeri antaa viranomaisille tarvittavat tiedot ja ilmoitukset.

Kokoustilanteissa sihteeri toimii puheenjohtajan apuna eli kirjaa ylös puheenvuoropyynnöt, auttaa äänestysjärjestyksen laatimisessa ja kirjaa ylös kokouksen kulkua.

Hyvä sihteeri

 • pitää paperit ja tiedot järjestyksessä
 • arkistoi materiaalit huolellisesti
 • tuntee yhdistyslain ja yhdistyksen säännöt
 • osaa kokouskäytännöt (avustaa tarvittaessa puheenjohtajaa kokouksissa)

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja valvoo ja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä ja huolehtii kirjapidosta joko itse tai hoitaa sen tilitoimiston avulla. Jäsenmaksujen periminen ja seuranta kuuluu taloudenhoitajan tehtäviin.

Taloudenhoitaja laatii talousarvioehdotukset ja valvoo hyväksytyn talousarvion toteutumista. Hän huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta, sen esittelystä hallitukselle allekirjoitettavaksi sekä tilintarkastajien lausunnon saamisesta.

Vuosikokouksissa taloudenhoitaja esittelee kokoukselle sekä talousarvioehdotuksen että tilinpäätöksen.

Hyvä taloudenhoitaja

 • pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta
 • pyrkii edistämään yhdistyksen taloudellista hyvinvointia
 • valvoo mahdollisia sijoituksia
 • kilpailuttaa yhdistyksen hankinnat
 • valvoo taloudellisten sopimusten solmimista ja toteutumista
Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!