yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistys – Mikä se on?

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistys on jotakin tarkoitusta varten perustettu organisaatio. Yhdistys muodostuu, kun vähintään kolme jäsentä harjoittavat johonkin aatteelliseen tarkoitukseen tähtäävää pysyvää toimintaa.

Yhdistyksen jäsenet voivat olla ihmisiä, yhdistyksiä, osakeyhtiöitä jne. Yhdessä yhdistyksessä voi olla useita erilaisia jäseniä, esim. muita yhdistyksiä ja ihmisiä sekaisin.

Yhdistyksen aatteellisuus on laaja käsite, joka kattaa nykyään monenlaisen toiminnan. Aatteellisuus voi tarkoittaa esimerkiksi:

  • aatesuunnan edistämistä (reilun kaupan ruuan edistäminen Suomessa)
  • ryhmän etujen valvontaa (ammattiyhdistykset)
  • hyväntekeväisyyttä (Lions-klubit)
  • jäsenpalvelujen tuottamista (monet edunvalvontaan keskittyvät yhdistykset tuottavat myös laajalti jäsenpalveluita)
  • yhdessäolomahdollisuuksien lisäämistä (esimerkiksi monet urheiluseurat).

Aatteellisuutta ei ole taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. Yhdistys voi kuitenkin pyrkiä tuottamaan jäsenilleen taloudellista hyötyä välillisesti esimerkiksi tekemälllä työtä palkkojen nostamiseksi.

Pysyvyys tarkoittaa, että tulevaisuudessa ei ole näkyvissä hetkeä, jolloin yhdistyksen työ on tehty ja sen voi lopettaa tarpeettomana. Yhdistys voi kuitenkin toimia myös yhden selkeän tavoitteen eteen, jonka saavuttamisen jälkeen yhdistys voidaan purkaa.

Erilaisia yhdistyksiä

Yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Rekisteröityjen yhdistysten nimen perään kirjoitetaan kirjaimet ry tai rf (rekisteröity yhdistys / registrerad föreningen). Saamenkielisen yhdistyksen nimeen lisätään perään rs eli registrerejuvvon searv.

Yhdistyksen nimessä ei tarvitse välttämättä mainita yhdistys-sanaa, vaan muutkin nimet käyvät. Yleisiä yhdistyksen nimityksiä ovat klubi, osasto, kerho, seura.

Yhdistystä, johon kuuluu useita yhdistyksiä kutsutaan usein liitoksi, myös keskusliitoksi tai keskusjärjestöksi.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!