yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistyksen säännöt

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistyksen säännöt luovat perustan, jonka päälle yhdistyksen toimintaa voidaan rakentaa. Huolellisesti laaditut säännöt ovat lisäksi tukena myöhemmin kohdattavissa vaikeissa tilanteissa yhdessä terveen maalaisjärjen kanssa.

Yhdistyksen sääntöjen laatiminen

Sääntöjä laatiessa kannattaa olla sopivan huolellinen, eikä tarkistuskierroksista ennen sääntöjen virallistamista kannata karsia. Sääntöjen muuttaminen myöhemmin maksaa ja vaatii aina joko vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätöksen.

Yhdistyksen perustajien kannattaa tutustua yhdistyslakiin sekä käyttää hyväkseen yhdistysrekisterin sivuilta löytyviä mallisääntöjä. Tärkein kohta säännöissä on yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden määrittely, jotka kuvaavat koko yhdistyksen toiminnan ytimen. Muilta osin sääntöjen tulee antaa selkeät ohjeet yhdistyksen toiminnalle.

Yhdistyksen säännöt sisältävät määritelmän, millaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa yhdistys voi harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi. Perustamisvaiheessa myös tähän sääntöjen kohtaan pitää paneutua huolella.

Yhdistyksen säännöt sisältävät:

 1. yhdistyksen nimi
 2. yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta
 3. yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
 4. jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja
 5. yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi
 6. yhdistyksen tilikausi
 7. milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään
 8. miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle
 9. miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan

Vinkkejä

 • Sääntöjä laatiessa yhdistyslaki on ohjenuorana.
 • Yhdistyksen toiminnan tavoitteet määrittävät sääntöjä (esim. tarvitaanko johonkin toimintaan tai toiminnan osaan erityislupia).
 • Sääntöjä laatiessa pitää päättää toimitaanko yhden vai kahden vuosikokouksen mallilla.
 • Kokousten laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta voidaan koollekutsumisen lisäksi määrätä vähimmäisosallistujamäärä. Esimerkiksi ”Vuosikokous on laillinen ja päätösvaltainen kun paikalla on hallituksen jäsenten lisäksi vähintään kolme hallituksen ulkopuolista jäsentä”.
 • Kannattaa lukaista läpi muutaman jo olemassa olevan yhdistyksen säännöt ja vertailla miten eri pykälät niissä on kirjattu.

Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen säännöissä voidaan erikseen määrätä yhdistyksen sääntöjen muuttamismenettelyistä.

Usein menettely on se, että sääntömuutos pitää käsitellä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen vuosikokouksessa tai sitä varten koolle kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa. Sääntömuutoksen ehdoksi voidaan myös asettaa tietty enemmistö – esimerkiksi kolme neljäsosa (3/4) enemmistö – kokouksessa paikalla olleista.

Ilmoitus sääntömuutoksesta ja uudet säännöt tulee toimittaa hyväksyttäväksi yhdistysrekisteriin. Muutosilmoitus on maksullinen.

Yhdistyksen nimenmuutos rinnastetaan sääntömuutokseen.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!