yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistyksen purkaminen

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistysten elinkaaret päättyvät useimmiten aikanaan. Tällöin yhdistyksen purkaminen voi tulla ajankohtaiseksi. Yhdistyksen purkaminen tarkoittaa yhdistyksen toiminnan lopettamista ja sen poistamista yhdistysrekisteristä.

Toimenpiteet yhdistyksen purkamisen yhteydessä

Yhdistyksen purkaminen voi tulla kyseeseen tilanteissa, joissa yhdistyksen perustehtävä on saatu täytetyksi, toiminta todetaan tarpeettomaksi tai toiminta ei enää kiinnosta suurta osaa jäsenkunnasta. Hälytysmerkki hiipuvasta toiminnasta voi olla esimerkiksi tilanne, jossa yhdistyksen hallitukseen on todella vaikeaa löytää uusia jäseniä.

Yhdistyksen säännöissä tulee olla yhdistyksen purkamisesta määräävä pykälä. Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Purkamisesta äänestettäessä vähintään 75 % äänistä tulee kannattaa purkamispäätöstä, ellei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty.

Yhdistyksen purkaminen vaatii yleensä tiettyjä lopputoimenpiteitä. Joko yhdistyksen hallitus tai tehtävään erikseen valitut selvitysmiehet huolehtivat purkamisesta johtuvista selvitystoimista. Erillistä selvitystä ei kuitenkaan tarvita, mikäli yhdistyksellä ei ole velkoja.

Purkamispäätöksen jälkeen yhdistys voi jatkaa taloudellista toimintaa vain siinä määrin kuin selvittelytyö sitä vaatii.

Yhdistyksen purkaminen ja varat

Yhdistyksen säännöissä tulee olla maininta siitä, miten yhdistyksen varat on käytettävä tilanteessa, jossa yhdistys puretaan tai lakkautetaan.

Purkautumisen yhteydessä velkaisen yhdistyksen omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin. Mikäli mahdollisia jäljelle jääneitä varoja ei voida käyttää säännöissä määrätyllä tavalla, ne luovutetaan valtiolle käytettäväksi yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!