yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistyksen perustaminen

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistys on olemassa silloin, kun yhdistyksen määritelmä täyttyy. Pihapiirin urheiluporukkakin voi siis periaatteessa muodostaa yhdistyksen, vaikka sen jäsenet eivät tiedostaisikaan olevansa yhdistyksen jäseniä. Varsinaisen merkityksensä yhdistystoiminta saa kuitenkin vasta silloin, kun siitä tulee tietoista toimintaa.

Milloin yhdistyksen perustaminen kannattaa?

Yhdistyksen perustaminen on kannattavaa, kun yhdistyksen toiminnalla tavoitellaan jotakin päämäärää ja halutaan vaikuttaa asioihin. Perustamisen yhteydessä tavoitteet kirjataan ja ne ohjaavat siitä edespäin yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä luonnollista henkilöä, oikeuskelpoista yhteisöä tai perustajina voi olla molempia. Suomessa yhdistyksen perustaminen on mahdollista myös ulkomaalaisilta. Yhdistyksen puheenjohtajalla on kuitenkin oltava asuinpaikka Suomessa.

Kannattaako yhdistys rekisteröidä?

Rekisteröitymistarve muodostuu useimmiten yhdistyksen toiminnan perusteella. Tiettyjä asioita varten yhdistyksen täytyy olla rekisteröitynyt. Rekisteröitynyt yhdistys voi esimerkiksi omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia tai laatia anomuksia ja hakemuksia.

Yhdistysrekisteriin merkitään aatteelliset yhdistykset. Rekisteriin päästäkseen yhdistyksen toiminnan tavoite ei siis voi olla taloudellisen edun tai voiton saavuttaminen, vaan painon on oltava aatteellisen työn puolella.

Nimensä mukaisesti aatteelliset yhdistykset toimivat edistääkseen ja tukeakseen jotain tiettyä, jäseniä yhdistävää toimintaa. Yhdistys voi myös toimia edunvalvojana esimerkiksi jollekin ammattikunnalle tai harrastusryhmälle.

Perustamiskirja

Perustamiskirja on yhdistyksen perustamista kuvaava lyhyt ja päivätty dokumentti, jota tarvitaan esimerkiksi yhdistyksen rekisteröimisen yhteydessä.

Perustamiskirjan laatiminen

Yhdistystä perustavat henkilöt laativat yhdessä perustamiskirjan, josta käyvät ilmi:

  • Yhdistyksen nimi (perustamiskirjassa vielä ilman ry merkintää, vaikka yhdistys aiottaisiin rekisteröidä)
  • Kotipaikkakunta
  • Perustajajäsenet
  • Maininta sääntöjen hyväksymisestä

Perustamiskirjan valmistelu on viisasta aloittaa esimerkiksi yhdistyksen sääntöjen valmistelun yhteydessä hyvissä ajoin ennen yhdistyksen perustamiskokousta.

Varsinaisen perustamiskirjan allekirjoittavat perustamiskokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Lisäksi tarvitaan vähintään yhden jäsenen allekirjoitus, jotta tarvittavat kolme allekirjoitusta perustamiskirjalle saadaan.

Perustamiskirjan yhteyteen liitetään yhdistyksen säännöt.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!