yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Rekisteröimätön yhdistys

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Rekisteriin merkitsemättömän yhdistyksen tuntomerkit ovat saman kuin rekisteröidynkin yhdistyksen. Rekisteröimätön yhdistys voi täyttää yhdistyksen edellytykset, vaikka sitä ei yhdistykseksi kutsuttaisikaan.

Rekisteröimätön yhdistys voi myös järjestää sisäisen toimintansa haluamallaan tavalla. Jäsenten ei esimerkiksi tarvitse olla tasavertaisia eikä päätöksenteon demokraattista.

Rekisteröimätön yhdistys vs. rekisteröity yhdistys

Rekisteröimätön yhdistys ei voi ottaa kantaa, saada nimiinsä oikeuksia tai tehdä sitoumuksia. Eli käytännössä rekisteröimättömässä yhdistyksessä jäsenet vastaavat yhdistyksen sitoumuksista henkilökohtaisesti ja yhdessä.

Milloin yhdistystä ei välttämättä kannata rekisteröidä?

Jos yhdistyksellä ei ole merkittävää toimintaa, sillä on vähän jäseniä tai sillä ei ole liikevaihtoa, ei välttämättä kannata rekisteröidä. Kuitenkin jos yhdistyksen, ei sen jäsenen, nimissä pitäisi tehdä sitoumuksia, on yhdistys rekisteröitävä.

Rekisteröimätön yhdistys – Määräykset

Yhdistyslaissa määritellyt julkisoikeudelliset määräykset koskevat kuitenkin myös rekisteriin merkitsemätöntä yhdistystä. Näistä määräyksistä oleellisia ovat erityisesti:

Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen.

Yhteisön pääasiallisena tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen.

Yhdistys ei saa olla sotilaallinen tai pyrkiä aseelliseen varustautumiseen.

Se ei saa olla ampumayhdistys.

Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä.

10§

Jos yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, saavat yhdistyksen jäseninä olla vain Suomen kansalaiset, sekä ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa.

11§

Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä ulkomaalaisen osalta lisäksi kansalaisuus.

43§ ja 44§

Yhdistys voidaan lakkauttaa, jos se toimii olennaisesti vastoin lakia, hyviä tapoja tai säännöissä määrättyä tarkoitustaan.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!