yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Verksamhetsberättelse

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

En del av årsmöte

Beskrivning

Verksamhetsberättelsen är föreningens kanske viktigaste dokument och upprättas av styrelsen inför årsmötet. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall.

Saker att ta upp i verksamhetsberättelsen är bland annat

 • Föreningens genomförda verksamhet
 • Den ekonomiska situationen och utvecklingen under året
 • Styrelsen - vilka som ingått i styrelsen samt vilka poster de haft
 • Medlemmar - har föreningen fått fler medlemmar, har särskilda insatser gjorts

Verksamhetsberättelsen skall också skrivas under av avgående styrelse.

Mallar verksamhetsberättelse

Exempel verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2009 Kulturföreningen Getingen Verksamhetsåret 2009-09-04 - 2009-12-31

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

 • Britta Brittasson, Ordförande
 • Clara Clarasson, Kassör
 • Anders Andersson, Sekreterare
 • David Davidsson, Suppleant
 • Elin Elinsson, Suppleant

Styrelsen hade 3 sammanträden under året

Viktiga händelser under året

2009 var året då föreningen drog igång sin verksamhet, vilket självklart har lett till att mycket tid och energi har lagts på att organisera och strukturera föreningen. Vi har under året även skaffat en föreningslokal där vi kan hålla våra möten och samla alla våra grejer. Vi hann genomföra två kulturarrangemang under året med gott resultat. Båda dessa genomfördes på Cafe Halloba, totalt kom 200 besökare på arrangemangen.

Verksamheten i siffror

Under året ..

 • hade föreningen 6 betalande medlemmar
 • genomfördes 2 arrangemang
 • omsatte föreningen 10 000 kr
Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!