yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Bokföring i en ideell förening

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Beskrivning

Att hålla ordning på pengarna är självklart viktigt i alla lägen, men i en förening är det extra viktigt - så du kan visa medlemmarna vars pengarna tar vägen.

Här hittar du en introduktion till bokföring och vad det innebär. För att gå vidare och lära dig mer om bokföring och redovisning finns en rad böcker att låna på närmsta bibliotek, Skatteverket har också mycket matnyttig information och broschyrer om bokföring.

 

Måste vi ha en bokföring?

Bokföringslagen anger ett antal kriterier för vilka som är skyldiga att bokföra.

  • Om föreningen har näringsverksamhet
  • Har stora tillgångar
  • Äger företag som bedriver näringsverksamhet

Även om er föreningen inte uppfyller något av ovanstående, finns det ingen anledning att slarva med bokföringen. Det kommer endast att straffa sig senare, och ser knappast särskilt seriöst ut gentemot bidragsgivare som t.ex. kommunen.

 

Olika sätt att bokföra

Bokföring handlar om att skriva ner de transaktioner som genomförs inom föreningen, helt enkelt dokumentera intäkter och kostnader i en lättöverskådlig form. För den invigde är det oftast enklast att göra detta i digital form, det finns idag många program som gör bokföringen lekande lätt.

Har ni liten verksamhet och omsätter lite pengar, kan det enklaste vara att använda en kassabok som går att köpa hos de flesta bokhandlare. Varför inte bara göra det i excel? En bokföring skall enligt bokföringslagen föras på ”ett varaktigt sätt”, och får alltså inte gå att ändra i efterhand. Detta gör att du inte heller får använda blyertspenna i din kassabok.

 

Komma igång med bokföringen

Att bokföra innebär att du i tur och ordning skriver ner föreningens affärshändelser, som t.ex. inköp, och skriver ner detta i din kassabok eller i ditt dataprogram. Till detta följer en verifikation som berättar när inköpet genomfördes, vad som köptes, vem som sålde och vem som köpte varan. (vanligtvis ett kvitto eller en faktura). Dessa skall sorteras i en verifikationspärm, till varje händelse som förs in i kassaboken eller i bokföringsprogrammet följer ett verifikationsnummer som gör det enkelt att hitta igen rätt verifikation.

När en affärshändelse bokförs och tilldelas ett konto kallas detta för kontering.

 

Enkel bokföring

Enkel bokföring innebär att du helt enkelt har två olika sorters affärshändelser, intäkter och utgifter. Dessa separeras i två kolumner och är den absolut enklaste formen av bokföring ni kan använda er av.

Många mindre föreningar som för kassabok på papper använder denna metod.

Exempel / utdrag enkel bokföring

Händelse                          Intäkt                    Kostnad

Medlemsavgifter                  300 kr

Inköp skrivare                                                   2000 kr

Entréintäkter konsert          4000 kr

Totalt                                4300 kr                    2000 kr

 

Dubbel bokföring

Dubbel bokföring innebär att varje transaktion belastar två konton i en kontoplan, och det går därför att på ett mycket mer överskådligt sätt separera olika typer av utgifter från varandra. För dubbel bokföring finns två olika kolumner, kredit och debet, där varje händelse registreras på två olika konton, i antingen debet eller kredit-kolumnen.

 

Kontoplan

En kontoplan är en förteckning av de olika konton som ingår i er bokföring, dessa delas in i fyra grupper

  • Tillgångar
  • Skulder
  • Intäkter
  • Kostnader

Dessa konton används sedan för sortera de olika kontohändelser som bokförs. En vanlig kontoplan att utgå ifrån är BAS-kontoplan, som kostnadsfritt går att ladda hem från deras hemsida.

 

Hur lär jag mig dubbel bokföring?

Hur dubbel bokföring går till i praktiken behandlas ännu inte i den här artikeln, men mycket information finns att hämta på andra delar av internet. Hjälpa till genom att skriva om dubbel bokföring här eller skapa en ny artikel om ämnet.

Läs mer

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!