yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Rekisteriseloste

Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Mikä rekisteriseloste on?

Rekisteriseloste on dokumentti, joka rekisterinpitäjän tulee laatia henkilörekisteristä. Rekisteriselosteesta tulee käydä ilmi rekisterinpitäjän yhteystiedot, mitä henkilötietoja käsitellään, tietojen käsittelyn tarkoitus ja suojauksen periaatteet. Rekisteriselosteen on oltava nähtävillä rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkossa.

Kenellä on velvollisuus rekisteriselosteeseen?

Vuoden 1999 henkilötietolain nojalla rekisteriseloste on pakollinen kaikille rekisterinpitäjille.  Velvoite koskee siis kaikenlaisia ja kaikenkokoisia yhdistyksiä. Rekisteriseloste kannattaa laatia valmiiksi ja pitää käsillä siltä varalta että joku haluaisi sen nähdä – toinen, ehkä parempi vaihtoehto on julkaista rekisteriseloste yhdistyksen verkkosivuilla, jolloin se on aina kaikkien nähtävillä.   

Miten se tehdään?

Rekisteriselosteen laatimista helpottaa valmis pohja ja tähän artikkeliin onkin liitetty pari tiedostoa, jota voit käyttää esimerkkinä ja apuna. Myös tietosuoja.fi -sivustolla tarjotaan täyttöohjeita ja valmiita kaavakkeita rekisteriselosteen tekemiseksi. Asiakirjan täyttämiselle ei ole kovin tarkkoja muotovaatimuksia, vaan riittää, että siitä käyvät lain kannalta tarpeelliset asiat ilmi.

Henkilötietolaki 10 §

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!