yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Tapahtumat

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Tapahtumat auttavat yhdistystä tekemään toimintaansa tunnetuksi, pyrkimään vaikuttamaan haluamiinsa asioihin ja löytämään mahdollisesti uusia jäseniä.

Tapahtumien järjestämistä kontrolloi kokoontumislaki. Kokoontumislain mukaan yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestämisestä tulee yleensä ilmoittaa poliisille.

Monenlaiset tapahtumat

Yleinen kokous on kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetty tilaisuus tai mielenosoitus, johon voivat osallistua muutkin kuin varsinaisesti kutsutut henkilöt. Yleisötilaisuudesta puolestaan puhutaan, kun kyseessä on yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu tai muu vastaava.

Rahakeräyksillä tarkoitetaan rahan vastikkeetonta keräämistä yleisöltä. Tällöin keräykseen osallistujille ei saada antaa vastineeksi mitään, millä olisi taloudellista vaihdanta-arvoa. Usein vastikkeena käytetään jotain kerääjän tai keräyksen tunnusta.

Tavara-arpajaiset ovat puolestaan toimintaa, jonka yhteydessä maksua vastaan joko arpomisella tai muulla sattumaan perustuvalla tavalla määritetään jonkinlainen tavara tai voitto. Pienempien arpajaisten järjestämistä kontrolloivat vaan tietyt ehdot, mutta suuremmat arpajaiset ovat luvanvaraista toimintaa.

Tapahtumat – Koordinoinnissa monta huomioitavaa seikkaa

Tapahtumien järjestämiseen kuuluu monia velvotteita järjestäjälle, ja vaatii tarkkuutta huomioida kaikki oleelliset seikat. Hyviä esimerkkejä näistä ovat anniskelulupa ja järjestyksenvalvonnan järjestäminen, joista voit lukea lisää niistä käsittelevistä artikkeleista.

 
 
Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!