yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistystoiminta

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhteistoimintaa ja aikaansaamista

Yhdistystoiminta on vapaaehtoista ja sen jäseniä motivoi usein yhteinen kiinnostuksen kohde.

Vaikka yhdistystoiminta on usein mukavaa yhteistoimintaa, se sisältää myös paljon erilaisia pelisääntöjä, jotka on syytä tiedostaa. Yhdistystoimintaa ohjataan laeilla ja erilaisilla määräyksillä. Yhdistystoiminnasta kiinnostuneiden kannattaa siis perehtyä huolella yhdistystoimintaa koskeviin lakeihin, kuten yhdistyslakiin.

Suomessa monia yhteisiä asioita hoidetaan yhdistyksissä. Yhdistyksissä toimitaan esimerkiksi lasten, ympäristön tai vammaisten hyväksi Tiesitkö, että myös puolueet ovat yhdistyksiä? Myös esimerkiksi kulttuuri- ja urheiluseurat ovat yhdistyksiä.

Yhdistystoiminnan eri tasot

Yhdistystoiminta on usein jakautunut eri tasoihin. Jäsenet voivat olla järjestäytyneet yhdistyksiin paikallistasolla, jossa toiminta jäsentyy henkilöjäsenten kesken. Paikallisyhdistysten yläpuolella voi olla aluetason toimintaa, esimerkiksi liittoja, joihin paikallisyhdistykset kuuluvat. Lisäksi useat näistä kuuluvat keskusliittoihin, jotka kokoavat liitot yhteen valtakunnallisella tasolla. Jakautuminen eri tasoihin vaihtelee aloittain.

Päätösvalta on jäsenillä

Kaikki Suomessa asuvat ihmiset voivat perustaa yhdistyksiä. Jokaisella on lisäksi oikeus pyrkiä jäseneksi yhdistykseen, olla kuulumatta yhdistykseen ja erota yhdistyksestä. Yhdistystoiminta on siis yhteen kokoava voima, koska jokaisella yhdistyksen jäsenellä on päätösvaltaa.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!