yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Puheenvuoro

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Puheenvuoro pyydetään kokouksessa kättä nostamalla ja ne myönnetään pyytämisjärjestyksessä. Isoissa kokouksissa puheenvuoropyyntö jätetään sihteerille kirjallisena heti kokouksen alussa.

Samanaikaisesti osanottajalla voi olla voimassa vain yksi ehdotus tai yksi kannatus. Ei voi siis sekä tehdä ehdousta että kannattaa jonkun muun tekemää ehdotusta samanaikaisesti. Oman ehdotuksensa tai kannatuksensa voi halutessaan vetää pois.

Puheenvuoro – Eri lajit

Puheenvuoro voi olla käytetty moneen erilaiseen asiaan, joiden perusteella puheenvuoroja jaetaan eri lajeihin.

 • Ehdotuspuheenvuoro
 • Kannatuspuheenvuoro
 • Mielipidepuheenvuoro
 • Kysymys, vastaus tai repliikki
 • Työjärjestyspuheenvuoro

Ehdotuspuheenvuoro

Ehdotuspuheenvuorolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti jonkin asian ehdottamista (vasta- tai muutosehdotus, lykkäysehdotus, hylkäysehdotus tai ponsiehdotus.

Kannatuspuheenvuoro

Kannatuspuheenvuoro tarkoittaa jonkun toisen tekemän ehdotuksen kannattamista. Mahdollisen äänestyksen varalta on muistettava, että vain kannatetut ehdotukset (pääehdotusta lukuun ottamatta) otetaan mukaan äänestykseen.

Mielipidepuheenvuoro

Kokouksessa voi käyttää myös mielipidepuheenvuoroja, joissa nostetaan esiin eri puolia käsiteltävästä asiasta. Mielipidepuheenvuoroja ei oteta huomioon äänestystilanteissa.

Kysymys, vastaus, repliikki

Kysymys, vastaus ja repliikki ovat lyhyitä kommentteja jonkun muun käyttämään puheenvuoroon. Ne pyydetään nostamalla kättä ja sanomalla

”Puheenjohtaja, saanko kysyä….”,

”Puheenjohtaja, saanko vastata…” tai ”Puheenjohtaja, haluaisin vastata…”

”Puheenjohtaja, saanko repliikkipuheenvuoron?”

Työjärjestyspuheenvuoro

Työjärjestyspuheenvuoroilla pyritään vaikuttamaan kokouksen menettelytapoihin. Työjärjestyspuheenvuoroa pyydettäessä on ilmaistava, että kyseessä on työjärjestyspuheenvuoro (pyydetään esim.: ”Puheenjohtaja, työjärjestykseen”).

Työjärjestyspuheenvuorossa voi ehdottaa:

 • puheenvuorojen rajoittamista
 • puheajan rajoittamista
 • käsittelyn rajoittamista (asia käsitellään vain joltakin osin tai pyytää asiassa pysymistä)
 • kokouksen tai asian keskeyttämistä (myös tauon pyytämistä)
 • asian lykkäämistä

työjärjestyspuheenvuorossa voi puuttua:

 • puheenjohtajan menettelytapoihin
 • puheenjohtajan menettelytapaehdotuksiin

Kokousosallistujan huoneentaulu

Kokoukseen osallistujalla on oikeuksia, joista kannattaa pitää kiinni.

 1. Oikeus omiin mielipiteisiin.
 2. Oikeus tulla kuulluksi.
 3. Oikeus esittää hulluja ajatuksia.
 4. Oikeus saada tarpeeksi tietoa.
 5. Oikeus valmistella asioita.
 6. Oikeus tietää kaikki oleelliset seikat.
 7. Oikeus tietää etukäteen ajankäyttö.
 8. Oikeus esittää tunteensa.
 9. Oikeus henkilökohtaiseen loukkaamattomuuteen.
 10. Oikeus olla pois kokouksesta tai osasta siitä, jos asia ei kiinnosta tai osanotosta ei ole hyötyä.
 11. Oikeus kysyä mitä vain käsiteltävään asiaan liittyvää.
 12. Oikeus viihtyisään kokouspaikkaan ja raikkaaseen ilmaan.
 13. Oikeus kysyä, miksi kokous pidetään tai jotakin asiaa siinä käsitellään.
 14. Oikeus palautteeseen.
 15. Oikeus tulla ystävällisesti ja arvostetusti kohdelluksi.
 16. Oikeus puuttua johtamistapaan tarpeen tullen.
 17. Oikeus saada tehtäviä.
 18. Oikeus pitää hauskaa.
 19. Oikeus erehtyä.
 20. Oikeus asiassa pysymiseen

Lähde: Olli Lind (1986): Innostava organisointi. Yhteistyövalmennus Oy

Ohjeita osallistujalle

 1. Sisällytä yhteen puheenvuoroon vain yksi tai kaksi keskeistä asiaa. Keskittymällä vain muutamaan asiaan kerrallaan ohjailet muiden osallistujien reagointia omaan puheenvuoroosi.
 2. Älä puhu kovin pitkään yhdellä kertaa vaan käytä mieluummin useita, lyhyitä puheenvuoroja.
 3. Puhu kuuluvasti ja pidä katsekontaktia yllä, jotta voit tarkkailla muiden suhtautumista kannanottoihisi.
 4. Pidä huoli puheenvuorojesi oikeasta ajoituksesta – erityisesti, jos ehdotuksesi on kovin erilainen, kun muut ehdotukset pyri saamaan se mukaan keskusteluun aika alkuvaiheessa.
 5. Pidä huolta, että saat palautetta esittämiisi kannanottoihin. Ota vastavuoroisesti kantaa muiden esittämiin ehdotuksiin ja näkökantoihin.
 6. Ilmaise eriävät mielipiteesi kohteliaasti mutta vakuuttavasti. Esim.: ”Olen eri mieltä ehdotuksesta, koska……”
 7. Ole valmis myös muuttamaan jo esittämääsi mielipidettä, jos saat asiasta uutta ja vakuuttavaa tietoa. Älä ole anteeksipyytävä vaan vilpitön ja avoin.Esim.: ”Saatuani täällä uutta tietoa asiasta haluan muuttaa omaa ehdotustani seuraavasti …”
 8. Älä anna auktoriteettien vaikuttaa mielipiteisiisi eli esitä rohkeasti poikkeavat näkemyksesi; saattaahan olla niin, että johtava henkilö ei ole tullut edes ajatelleeksi esittämiäsi näkökohtia tai häneltä puuttuu tietoja asioista.
 9. Varo olemasta yliaktiivinen kokousosallistuja, ettet väsytä muita. Mieti, mitkä asiat ovat sinulle tärkeimpiä ja keskity niihin.
 10. Älä vie suotta asioita äänestykseen, jos keskustelun pohjalta selvästi huomaat olevasi kannattajiesi kanssa vähemmistössä eli vedä tällöin ehdotuksesi pois.
 11. Käytä tarvittaessa työjärjestyspuheenvuoroja edistääksesi kokouksen kulkua.
Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!