yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistyslaki

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistyslaki on erityisesti yhdistyksiä ja niiden toimintaa koskemaan säädetty laki. Yhdistyslaki ei koske voittoa tai muuta taloudellista etua tavoittelevia tai taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita, vaan aatteellisia yhdistyksiä.

Yhdistyslaki säätelee ensisijaisesti rekisteröityneiden yhdistysten toimintaa. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä laki koskee ainoastaan joissakin erikoistapauksissa. Rekisteröimättömän yhdistyksenkin toiminta voidaan esimerkiksi kieltää lainvastaisena.

Yhdistyslain tueksi on tiettyjen yhdistysten erityistyyppien toiminnan sääntelemiseksi säädetty myös kohdistetumpia lakeja. Esimerkiksi puoluetoiminnasta on säädetty erityinen puoluelaki.

Uusimmat päivitykset ja nykyaikaistukset yhdistyslakiin on tehty vuoden 2010 syyskuussa. Muutoksien tavoitteena oli huomioida entistä paremmin erimuotoisten yhdistyksien tarpeita ja muokata lakia vastaamaan nykyaikaisen järjestö- ja yhdistystoiminnan vaatimuksiin. Uudistuksen jälkeen laissa etenkin pienten yhdistysten tarpeet ja jäsenien vaikutusmahdollisuudet on huomioitu entistä laajemmin.

Tarkemmin yhdistyslakia käsittelevillä alisivuilla mukailtuna lähteenä on käytetty täydellistä yhdistyslakia Valtion säädöstietopankin sivustolta www.finlex.fi.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!