yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Ehdotuslajit

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Kokouksissa voidaan tehdä erilaisia ehdotuksia. Mahdollisia äänestystilanteita varten on eri ehdotukset osattava erottaa toisistaan, koska äänestysjärjestyksessä niillä on oma paikkansa.

  • Pääehdotus
  • Vasta- tai muutosehdotus
  • Lykkäysehdotus
  • Hylkäysehdotus
  • Ponsiehdotus

Pääehdotus

Pääehdotus on hallituksen valmistelema ehdotus, joka käsitellään kokouksessa asian esittelyn yhteydessä (puheenjohtaja tai joku muu esittelee ehdotuksen).

Pääehdotus poikkeaa kaikista muista ehdotuksissa siinä, että se ei tarvitse kannatusta ollakseen mukana äänestyksessä. Kaikki muuta asiakysymyksiin liittyvät ehdotukset tarvitsevat kannatuksen ollakseen mukana mahdollisessa äänestyksessä.

Vasta- tai muutosehdotus

Kaikki pääehdotuksesta poikkeavat, konkreettiset ehdotukset ovat vasta- tai muutosehdotuksia. Ne tarvitsevat kannatuksen päästäkseen mukaan mahdolliseen äänestykseen.

Lykkäysehdotus

Lykkäysehdotus tarkoittaa ehdotusta asian käsittelyn siirtämiseksi. Lykkäysehdotus voidaan tehdä myös työjärjestyspuheenvuorona. Lykkäysehdotus tarvitsee kannatuksen päästäkseen mahdolliseen äänestykseen.

Mikäli asian käsittelyä päätetään lykätä, tulee sopia siitä, miten asiaa valmistellaan ennen seuraavaa kokousta. On hyvä myös sopia määräaika sille, koska asia tulee tuoda uudestaan kokouksen päätettäväksi.

Hylkäysehdotus

Nimensä mukaisesti hylkäysehdotus tarkoittaa, että ehdotetaan koko asian hylkäämistä. Hylkäysehdotus tarvitsee kannatuksen päästäkseen mukaan mahdolliseen äänestykseen

Ponsiehdotus

Ponsiehdotus on toivomusluonteinen lisäys tehtyyn päätökseen. Se ei saa olla ristiriidassa tehdyn päätöksen kanssa. Ponsiehdotus voidaan tehdä joko jo keskustelun aikana tai vasta päätöksen tekemisen jälkeen ennen kohdan päättämistä.

Ponsi ei ole yhtä velvoittava kuin asiasta tehty varsinainen päätös.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!