yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistyksen hallitus

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistyksen hallitus toimii esimerkkinä muille jäsenille vaikuttamalla työskentelytapoihin ja kulttuuriin yhdistyksessä.

Yhdistyksen hallitus ja vastuut

Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva ja valmisteleva elin, jonka valitsee aina yhdistyksen kokous. Hallituksen tehtävät koskevat yhdistyksen hoitamista huolellisesti yhdistyslain, asetusten sekä yhdistyksen omien sääntöjen määräämällä tavalla.

Ylintä valtaa yhdistyksessä käyttää jäsenistö kokousten kautta. Kokoustyyppejä on kaksi. Sääntömääräinen ja ylimääräinen koko jäsenkunnan laajuinen kokous. Hallituksen tulee toimia näissä kokouksissa hyväksyttyjen toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan.

Lue tarkemmin hallituksen tehtävistä ja vastuista.

Hallituksen jäsenet

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä. Yhdistyksen säännöissä määritellään esimerkiksi jäsenten lukumäärä ja toimikausi, joka on tavallisesti vuodesta kahteen. Hallituksessa jäsenet tekevät yhteistyötä ja vastaavat yhdessä saavutetuista tuloksista. Hallitustyössä päästään useimmiten parhaisiin tuloksiin silloin, kun mahdollisimman moni on aktiivisesti mukana asioiden työstämisessä sekä hallituksen tehtävien toteuttamisessa.

Tavallisimmat nimikkeet, joista yhdistyksen hallitus koostuu, ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Yksi jäsenistä on aina valittava puheenjohtajaksi, joka toimii hallitus-tiimin vetäjänä.

Lue tarkemmin hallituksen jäsenistä ja heidän rooleistaan

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!