yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistyksen johtaminen

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Johtamista tarvitaan myös vapaaehtoistoiminnassa

Johtaminen voidaan mieltää ainoastaa työelämään kuuluvaksi ilmiöksi, mutta ennen kaikkea se on osa toimintaa, jossa ihmiset toimivat yhdessä jonkun tavoitteen puolesta.

Vaikka yhdistystoiminta on vapaaehtoista harrastetoimintaa, johtamista tarvitaan. Itse asiassa johtamista tapahtuu, vaikka sitä ei tehtäisikään tietoisesti, ja asioita saadaan aikaiseksi. Parhaisiin tuloksiin kuitenkin päästään, kun ollaan tietoisia, miten asioihin vaikutetaan.

Motivaatio saa jäsenet toimimaan

Motivaatio on taustavoima, joka pitää ihmiset liikkeellä. Hyvällä johtamisella voidaan parantaa jäsenten motivaatiota. Esimerkiksi viihtyisää ja turvallinen ilmapiiri ovat omiaan parantamaan motivaatiota työskentelyssä yhdistyksen hyväksi.

Strategia tarkoittaa pitkän aikavälin suunnitelmaa, joka ohjaa yhdistyksen toimintaa laajemmin ja tähtää tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseen. Strategian määrittely on erittäin hyödyllistä yhdistyksen toiminnan ohjaamiseksi. Strategian tulisi pohjautua yhdessä sovittuihin arvoihi, tavoitteisiin ja visioon sekä yhdistyksen toiminta-ajatukseen.

Tutustu tarkemmin yhdistyksen johtamisen peruskäsitteisiin ja apuvälineisiin niiden omilla artikkelisivuilla.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!