yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistyksen asiakirjat

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Asiakirjat ovat julkisia tai yksityisiä kirjallisia todisteita, jotka osoittavat esimerkiksi päätöksen tai määräyksen toteuttamisen. Yhdistyksien toiminnassa merkittäviä asiakirjoja ovat esimerkiksi kokouksille merkittävät pöytäkirja ja esityslista sekä tulevaa vuotta käsittelevä toimintasuunnitelma ja edeltävää vuotta käsittelevä toimintakertomus.

Asiakirjat ja arkistointi

Yhdistyksissä yhdistyksen säännöt määräävät usein, milloin asiakirjat on esimerkiksi toimitettava asianosaisille. Esimerkiksi kokouskutsu on lähetettävä joku tietty aika ennen kokousta potentiaalisille osanottajille, jotta kokous on lainvoimainen.

Koska asiakirjat ovat oleellisessa roolissa yhdistysten toiminnassa, niiden arkistointiin on myös kiinnitettävä huomiota. Asiakirjojen sisältämiä tietoja tarvitaan hyvin todennäköisesti joskus myöhemmin, ja tällöin on hyödyllistä, että tarvittava tieto löytyy helposti ja nopeasti. Lisäksi hyvin arkistoitu materiaali helpottaa esimerkiksi vuosikertomuksen kokoamista. Nykyään asiakirjojen turvallinen säilyttäminen on mahdollista myös yhdistyksen verkkosivujen salasanoilla suojatuilla alueilla.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!