yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Taloudenhoito

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Taloudenhoito käsittää toiminnan sekä rahoituksen suunnittelua, taloussuunnitelmien valvontaa ja toteutusta sekä omaisuuden hoitoa. Tilivuoden aikainen taloudenhoito on yhdistyksen hallituksen tehtävä. Hallitus koordinoi taloudenhoitoon liittyvät toimenpiteet ja valvoo taloudenhoitoa.

Taloudenhoito avainasemassa

Taloudenhoito on tärkeä osa-alue yhdistysten johtamista. Vaikka paikallisen jäsenyhdistyksen toiminta olisi suppeaa ja rahavirrat pieni, talouden asianmukaiseen hoitamiseen tarvitaan ehdottomasti tärkeimpien lakien tuntemista ja laskentakäytäntöjen osaamista.

Yleinen kokous on yhdistyksen ylin päättävä elin, jolle hallitus on vastuussa toimistaan. Siellä yhdistyksen jäsenet vahvistavat toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevaa vuotta varten, joiden asettamien suuntaviivojen mukaan taloudenhoito järjestetään. Jäsenet myös hyväksyvät menneen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myöntävät tilivelvollisille vastuuvapauden.

Taloudenhoito ja vastuu

Taloudenhoidosta vastuu on yhdistyksen hallituksella ja jokaisesta menosta onkin oltava hallituksen päätös. Määräyksiä yhdistysten taloudenhoidosta puolestaan antavat esimerkiksi yhdistyslaki, kirjanpitolaki ja tilintarkastuslaki.

Yhdistys on esimerkiksi aina kirjanpitovelvollinen. On hallituksen vastuulla, että yhdistyksen kaikista tuloista ja menoista suoritetaan ajantasainen kirjanpito. Lisäksi taloudenhoitaja vastaa esimerkiksi yhdistyksen tilinpäätöksen valmistumisesta ajallaan ja seuraavaa tilikautta koskevan talousarvioehdotuksen toimittamisesta hallitukselle.

Lue täältä vinkkejä, miten voit kohentaa yhdistyksenne taloutta.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!