yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Rekisteriin merkitseminen

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Ilmoitukset tehdään Yhdistysrekisteriin

Yhdistysrekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Yhdistysrekisteri ja siihen kuuluvat asiakirjat ovat julkisia.

Ilmoitusta yhdistyksen rekisteröimiseksi kutsutaan perusilmoitukseksi. Perusilmoitus tehdään kirjallisesti patentti- ja rekisterihallitukselle tai yhdistyksen kotipaikan paikallisviranomaiselle, joka voi toimittaa ilmoituksen eteenpäin patentti- ja rekisterihallitukselle.

Liitteinä perusilmoituksessa tulee olla yhdistyksen perustamiskirja sekä säännöt. Ilmoituksesta on myös käytävä ilmi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajan nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus sekä mahdolliset yhdistyslaissa esitetyt rajoitukset.

Rekisteröityminen näkyy nimessä

Kun yhdistys on merkitty rekisteriin, sen nimeen lisätään sanat “rekisteröity yhdistys” tai lyhennys “ry”. Mikäli yhdistyksen säännöt ovat ruotsinkieliset, lisätään sanat “registrerad förening” tai niiden lyhennys “rf”.

Tietyissä tilanteissa yhdistyksen on tehtävä ilmoituksia rekisteriin yhdistyksen toiminnan aikana. Nämä tilanteet voit tarkastaa rekisteri-ilmoituksia käsittelevästä artikkelistamme. Näitä ilmoituksia kutsutaan muutosilmoituksiksi. Myös yhdistyksen purkautumisesta tehtävä ilmoitus rekisteriin, jota kutsutaan purkautumisilmoitukseksi.

Mikäli henkilö katsoo, että yhdistyksen nimi tai muu rekisterissä oleva merkintä loukkaa hänen oikeuttaan, on mahdollista nostaa kanne yhdistystä vastaan rekisterimerkinnän kumoamiseksi.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!