yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Yhdistyslain uudistukset

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yhdistyslaki syntyi jo vuonna 1989. Kahdeksankymmentäluvun loppupuoleen verrattuna yhdistystoiminta on epäilemättä ehtinyt muuttua jo huimasti. Nykyään esimerkiksi Internet tarjoaa aivan uudenlaisia tapoja järjestäytymiseen, jotka muovaavat käsitystämme nykyaikaisesta yhdistystoiminnasta. Vuonna 2010 yhdistyslakia päivitettiinkin vastaamaan moniin nykyaikaisen kansalaistoiminnan tuomiin kysymyksiin.

Yhdistyslain uudistus vuonna 2010

Yhdistyslakia uudistettiin syyskuussa 2010. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kohdat tästä uudistuksesta ja käsitelty niiden vaikutuksia yhdistystoimintaan. Uudistus astui voimaan 1.9.2010.

Etäosallistuminen

Mikäli yhdistyksen säännöt sallivat, etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on nyt mahdollista tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla taikka postitse. Etäosallistuminen vaatii siis kuitenkin yhdistyksessä sääntömuutoksen, koska etäosallistumisen käyttöönotosta on määrättävä yhdistyksen säännöissä.

Jos etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen halutaan mahdollistaa, voidaan siitä määrätä säännöissä esimerkiksi seuraavasti:

“Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.” (Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus)

Toiminnantarkastus

Pienissä yhdistyksissä toiminnantarkastus korvaa jatkossa maallikkotilintarkastuksen. Tämä ei kuitenkaan vaadi sääntömuutosta, vaan yhdistyksen säännöissä mainuttu tarkastaja ja varatilintarkastaja tarkoittavat uudistuksen jälkeen suoraan toiminnantarkastajaa, mikäli yhdistys ei täytä kahta koolle asetetuista rajaehdoista.

  • taseen loppusumma on yli 100 000 euroa
  • liikevaihto on yli 200 000 euroa
  • yhdistyksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Toiminnantarkastus vastaa sisällöltään hyvää maallikkotilintarkastustapaa.

Ohjeet tässä lainkohdassa suureksi määritellyille yhdistyksille (vähintään kaksi edellämainituista ehdoista täyttävät) ja tarkempia tietoja voi katsoa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!