yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Perustaminen ja jäsenyys

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Laki huomioon heti perustamisesta lähtien

Yhdistyksen perustamisen yhteyteen liittyy perustamiskirjan tekeminen. Perustamiskirjan tulee sisältää yhdistykselle laaditut säännöt, päiväys kirjan kirjoittamisesta sekä vähintään kolmen yhdistyksen jäsenen allekirjoitus. Tarkemmin yhdistyksen säännöissä mainittavista kohdista voit lukea yhdistyksen sääntöjä käsittelevästä artikkelistamme.

Yhdistyslaki säätelee monin tavoin jäsenyyttä

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenenä voi toimia yksityinen henkilö, yhteisö ja säätiö. Laki myös määrää yhdistyksen velvollisuudesta pitää yllä jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä. Jäsenluettelosta on käytävä ilmi ainakin jäsenen täydellinen nimi ja hänen kotipaikkansa. Jäsenluettelon tietojen luovuttamista puolestaan kontrolloi henkilörekisterilaki.

Jäseneksi liittymisestä tai yhdistyksestä eroamisesta voit lukea tarkemmin aihepiirejä käsittelevistä artikkeleista Yhdistystiedon jäsenistö-aihealueelta. Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksestä, mikäli jokin säännöissä mainituista erottamisperusteista täyttyy. Mikäli jäsen on kuitenkin selkeästi vahingoittanut yhdistystä menettelyllään, ei enää täytä lain määräämiä jäsenyyden ehtoja tai jättää täyttämättä velvoituksia, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, hänet voidaan erottaa aina säännöistä riippumatta.

Jäsenen erottamisesta päätetään yhdistyksen kokouksissa, ellei säännöissä ole toisin sanottu. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on muistettava varata tilaisuus selityksen antamiseen toimistaan, mikäli syy ei ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!