yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Hallinto

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita huolellisesti lain, sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan. Hallitus huolehtii esimerkiksi yhdistyksen kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon järjestämisestä luotettavasti. Hallitukseen kuuluvista jäsenistä voit lukea tarkemmin heidän roolejaan käsitteleviltä sivuilta.

Nimenkirjoitusoikeus hallituksessa on aina hallituksen puheenjohtajalla, mikäli oikeutta ei ole erityisesti rajoitettu. Säännöissä voidaan lisäksi määrätä, että oikeus nimen kirjoittamiseen on muillakin hallituksen jäsenillä, asemansa perusteella muulla henkilöllä tai henkilöllä, jolla on nimenkirjoittamiseen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.

Esteellisyys ja vahingonkorvaukset

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Yhdistyksen hallinnon jäsenet, kuten hallituksen jäsen, toimihenkilö tai toiminnantarkastaja, ovat velvollisia korvaamaan vahingon, jonka he ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta yhdistykselle aiheuttaneet.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!