yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Strategia ja tavoitteellinen toiminta

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Strategia tarkoittaa pitkän aikavälin suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä.

Strategia täytyy määritellä

Strategia pohjautuu yhdistyksen yhdessä määrittämiin arvoihin, tavoitetilaan (visioon) ja toiminta-ajatukseen (missioon), jotka on usein määritelty yhdistyksen säännöissä. Strategiatyö voi myös alkaa niiden määrittämisestä.

Strategian laatimista varten tarvitaan arvio yhdistyksen toimintaympäristöstä ja sisäisestä tilasta nyt ja tulevaisuudessa. Strategia määritellään aina tietylle aikajaksolle.

Eri yhdistyksillä erilaiset päämäärät

Visiot ja missiot vaihtelevat yhdistyksen luonteen mukaan. Kyläyhdistyksen visio voi olla: ”kolmen vuoden kuluttua on rakennettu tanssilava ja kylällä on kuukausittain vireää virkistystoimintaa.”

Visiossa voi olla mainittu myös konkreettisia tavoitteita, kuten jäsenmäärän kasvua tai puolueella kannatus kunnallisvaaleissa.

Missio kertoo, miksi yhdistys on olemassa, ja samalla sen, mitä tehtävää vision ja strategian pitäisi palvella

Sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön arviointi

Toimintaympäristön arviossa analysoidaan keskeiset yhdistyksen toimintaan vaikuttavat tekijät tulevaisuudessa. Niitä voivat olla vaikkapa:

  • tulevat lakimuutokset
  • kunnan kaavoitussuunnitelmat
  • yhdistyksille myönnettävien avustusten muuttuminen
  • yhteiskunnalliset trendit, kuten suurkaupunkeihin muutto.

Sisäisestä tilasta arvioidaan esimerkiksi:

  • jäsenmäärän kehitys
  • yhdistyksessä vallitseva ilmapiiri
  • koulutuksen tarve.

Toiminnan edellytys on tekijöiden sitoutuminen

Edellä mainitut tekijät ja koko strategia tulisi määrittää mahdollisuuksien mukaan koko jäsenistön kanssa. Vähintään keskeiset toimijat, kuten hallituksen jäsenet tulee saada sitoutumaan strategiaan, jotta se voidaan toteuttaa.

Sisällön tuottanut: Eetanet

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!