yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Tuottojen verotus

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Entä verot?

Yleishyödyllinen yhdistys on pääasiassa verovelvollinen vain elinkeinotuloistaan. Jos rekisteröity yhdistys järjestää toimintansa rahoittamiseksi esimerkiksi myyjäisiä, ei niistä saatua tuloa pidetä elinkeinotulona. Myöskään tilaisuuksien yhteydessä järjestetystä tarjoilusta, myynnistä ja muusta vastaavasta saatua tuloa ei tarvitse ilmoittaa verottajalle. Olennaista on rekisteröidä yhdistys, sillä muutoin sitä kohdellaan verotuksessa yhtymänä.

Yhdistyksen tilaisuuksien yhteydessä järjestetty kulutustavaroiden myynti esimerkiksi kahvilasta tai kioskista on verovapaata. Sen sijaan kulutushyödykkeiden kuten mausteiden myynti voi olla elinkeinotuloa, jos se on jatkuvaa ja suunnitelmallista.

Koska verokarhu puuttuu asiaan?

Riskirajoilla liikutaan silloin, kun yhdistys myy tuotteitaan laajamittaisesti ja voiton hankkimiseen keskittyen. Se voi johtaa siihen, että toimintaa voidaan pitää elinkeinotoimintana, joka on veronalaista.

Jos tuottoja tavoitellaan, on yleensä parempi, että kyse on kertaluonteisesta tai satunnaisesta hankkeesta. Vaikka erilaisista tilaisuuksista saadut tulot ovat yleensä verovapaita, toistuvat messut tms. saattavat saada niin laajat mittasuhteet, että yhdistys joutuu maksamaan tapahtuman tuotoista veroa.

Veronmaksajain Keskusliitto toteaa nyrkkisääntönä, että mitä laajempaa yleishyödyllinen toiminta on, sitä suurempaa sijoitus- ja tulonhankkimistoimintaa siihen voidaan yhdistää.

Yhdistyksen tulisi myös käyttää vuosittain tuottojaan varsinaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Toiminnan laajuus ja luonne ratkaisevat

Yhdistyksen ammattimainen, kilpailuun perustuva toiminta voi vaarantaa yleishyödyllisyyden. Jos esimerkiksi ravintolatoiminnassa hankitaan asiakkaita rajattomasta henkilöpiiristä, ollaan lähellä elinkeinotoimintaa. Turvallisempaa onkin ehkä tarjota palveluja vain yhdistyksen omille jäsenille.

Jos talkootyö on korvattu palkollisilla työntekijöillä ja toiminta on jatkuvaa, suunnitelmallista ja tapahtuu puhtaasti ansiotarkoituksessa ja ehkä erillisissä liiketiloissa, saattaa yhdistys joutua maksamaan toiminnasta veroa.

Yleistäen voidaan todeta, että jos yhdistys myy palveluja pitkälti samaan tapaan kuin elinkeinonharjoittajat myyvät omia samanlaisia, mutta verollisia palvelujaan, yhdistyksen tulonhankinta voidaan helpommin tulkita elinkeinotoiminnaksi. Jos olet epävarma yhdistyksesi toiminnan verovapaudesta, ota yhteyttä verotoimistoon.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!