yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Ruoanvalmistus

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Tarjoillaanko tapahtumassasi ruokaa? Elintarvikelakia tulee noudattaa myös yleisötapahtumien yhteydessä. Käsien peseminen on kaikille tuttua puuhaa, mutta yhtä tärkeää on myös huolehtia ruokien oikeasta lämpötilasta ja säilyvyydestä.

Tapahtuman järjestäjänä olet vastuussa elintarvikkeiden oikeasta käsittelystä ja työntekijöiden perehdytyksestä. Jos olet suunnittelemassa isomman luokan tapahtumaa, on ehkä viisainta palkata ammattimaista henkilökuntaa hoitamaan muonitus. Silloin saattaa tosin jo verokarhu kolkutella yhdistyksenne ovelle.

Hygieniaosaaminen

Satunnaisissa tapahtumissa elintarvikkeita käsittelevien ei tarvitse osoittaa hygieniaosaamistaan. Esimerkiksi hernesoppaa jakavien yhdistyksen jäsenten ei siis tarvitse suorittaa hygieniaosaamispassia. Passia edellytetään vain elintarvikkeita ammattimaisesti käsitteleviltä.

Muista kuitenkin, että elintarvikehygieniasta tulee huolehtia myös yksittäisissä tapahtumissa. Elintarvikelaki koskee yhtä lailla elintarvikkeita satunnaisesti valmistavia ja myyviä työntekijöitä.

Hygieniaosaamisen porrasmallissa satunnaiset työntekijät sijoittuvat hygieniaosaamisen portaalle yksi, eli heiltä vaaditaan tehtävien kannalta riittävää osaamista ja heidät tulee perehdyttää tehtäviinsä.

Onko yhdistykselläsi elintarvikehuoneisto?

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huonetta taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tms.

Mikäli järjestöllä on elintarvikehuoneisto tai sellaiseksi tarkoitettu paikka osana järjestön toimintaa, tulee elintarvikkeiden kanssa säännöllisesti työskentelevien henkilöiden suorittaa hygieniaosaamispassi.

Satunnaisten työntekijöiden on osoitettava osaamisensa kolmen kuukauden työskentelyajan jälkeen. Esimerkiksi kesätyöntekijällä saattaa kolme kuukautta tulla täyteen vasta useamman kesän kuluttua.

Elintarvikkeiden lämpötilat

Elintarvikkeiden kuljetuksessa, varastoinnissa ja jakelussa tulee muistaa oikeat lämpötilat sekä elintarvikkeiden säilyvyys. Noudata aina valmistajan ilmoittamia säilytyslämpötiloja sekä viimeistä käyttöajankohtaa.

Kylmiä elintarvikkeita käsiteltäessä on huolehdittava siitä, ettei kylmäketju katkea missään vaiheessa. Lämminkuljetuksessa ja lämminjakelussa elintarvikkeet on säilytettävä siten, että tuotteen lämpötila on vähintään 60°C. Lämminkuljetus ei saa kestää yli kahta tuntia.

Tuotteita saa pitää lämpöpöydässä korkeintaan kaksi tuntia. Kylmät annokset täytyy puolestaan pitää 8-asteisina tai kylmempinä.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!