yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Rahakeräykset

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Haluatko kerätä tapahtuman yhteydessä rahaa hyvän asian puolesta? Muistathan kuitenkin, että rahankeräys on luvanvaraista toimintaa. Yhdistyksen tulee yleensä olla rekisteröity ennen kuin sille voidaan lähteä hakemaan rahankeräyslupaa.

Rahankeräys

Rahankeräys tarkoittaa rahan vastikkeetonta keräämistä yleisöltä. Keräykseen osallistujalle saa antaa vastikkeeksi ainoastaan rahankerääjän tai keräyksen tunnuksen, jolla ei ole taloudellista vaihdanta-arvoa. Rahankeräys on luvanvaraista toimintaa, ja lupapäätös on maksullinen.

Rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. Lupa voidaan antaa myös Suomessa toimivalle rekisteröimättömälle yhteisölle tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Valtiolla tai kunnilla taikka evankelis-luterilaisella kirkolla tai ortodoksisella kirkkokunnalla ei ole oikeutta rahankeräyslupaan. Sama koskee kunta- ja seurakuntayhtymiä.

Keneltä anon lupaa?

Yhden kihlakunnan alueella toimeenpantavaan rahankeräykseen luvan antaa keräyksen toimeenpanopaikan kihlakunnan poliisilaitos. Yhtä kihlakunnan aluetta laajemmille rahankeräyksille luvan antaa Etelä-Suomen lääninhallitus.

Lupa voidaan antaa enintään kahden vuoden määräajaksi. Rahankeräysluvan yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi antaa keräyksen kohteen kihlakunnan poliisilaitos, ja lupa voidaan antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rahankeräyslupa haetaan kirjallisesti, ja lupahakemukseen liitetään yksityiskohtainen keräys- ja käyttösuunnitelma. Luvan myöntäjä voi tarvittaessa vaatia myös muita selvityksiä. Lupahakemuksen voi tulostaa poliisin nettisivuilta.

Opiskelun ja muun toiminnan tukeminen

Päiväkotiryhmät, koululuokat ja vakiintuneet opinto- tai harrasteryhmät eivät tarvitse rahankeräyslupaa, jos rahankeräyksen järjestämisestä vastaa täysivaltainen henkilö.

Näiden tahojen tilaisuuksissa saa kerätä rahaa, jos varat käytetään opiskelun tai harrastustoiminnan edistämiseen. Rahankeräyslupaa ei tarvita myöskään sisätiloissa järjestettävän yleisen kokouksen järjestäjänkokoukseen osallistuvien keskuudessa suoritettuun rahankeräykseen.

Yhdistysavaimen blogi: 8 hyvää tapaa yhdistyksen varainhankinnan vauhdittamiseksi

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!