yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Kokouksen päätöksen täytäntöönpanon lykkääminen

Yhdistyksen x kevätkokous päätti periä jäseneltä M takaisin rahasumman, jonka edellisen tilikauden hallitus oli sopinut maksettavaksi ja joka oli maksettu jäsenen puolesta suoraan jäsenen käyttämälle lakimiehelle. Lakimies oli edustanut jäsentä riita-asiassa yhdistystä vastaan.

Jäsen M ei 3 kuukauden moiteajassa moittinut tehtyä päätöstä eikä muutoinkaan lausunut asiasta mitään yhdistykselle. Ei ole väitettykään, että päätös olisi laiton.

Olen tässä yhdistyksessä toiminnantarkastaja. Tehtäväni on mm. valvoa päätösten täytäntöönpanoa.Olen ilmaissut kantanani kirjallisesti hallitukselle, että hallituksella ei ole oikeutta jättää panematta toimeen yhdistyksen kokouksen päätöksiä.


Yhdistyksen hallitus, jonka pj on M:n hyvä ystävä, teki omassa kokouksessaan päätöksen (!) olla panematta päätöstä täytäntöön. Perusteluina oli pj:n subjektiivinen tulkinta että
a) yhdistyksen kokousta oli johdettu harhaan asiaa esiteltäessä
b) tehty takaisinperintäpäätös vaarantaa M:n oikeusturvan
c) jos päätös pannaan täytäntöön pj olettaa M:n haastavan yhdistyksen oikeuteen - mikä pj:n olettaman mukaan hajoittaisi yhdistystä ja saisi aikaan jäsenten eroamisia. Tällä perusteella hallitus suojeleekin yhdistyksen etua (!) kieltäytymällä päätöksen toimeenpanosta.

Nyt hallitus on tuonut syyskokouksen esityslistalle päätösasian "Kevätkokouksen päätöksen kumoaminen".

Pj ei kuuntele toiminnantarkastajaa vaan itsepäisesti pysyy kannassaan.

Käsitykseni mukaan oikeus ei ottaisi tutkittavakseen M:n myöhemmin mahdollisesti asiassa nostamaa kannetta koska M ei ole säädetyssä ajassa moittinut kokouksen päätöstä. Siten, mielestäni, väite oikeusturvan vaarantumisesta ja muista seuraamuksista ovat vailla pohjaa.

Kuinka itse menettelisitte minun asemassani?

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!