yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Pin Up Hyvtä yhdistyskäytännöt?

Arvoisa Pin-Up Petrols ry:n jäseneksi haluava,
Yhdistyksemme kokous on 24.11.18, jota ennen yhdistyksen hallitus kokoontuu ja käsittelee yhdistyksemme jäseniksi haluavien hakemukset.
Yhdistyslain vahvistamana ja sääntöjemme mukaan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.
Tällä hetkellä facebook-ryhmässämme olevia henkilöitä ei ole vielä vahvistettu virallisesti yhdistyksen jäseniksi yhdistyslain mukaisesti sekä yhdistyksen lainmukaisten sääntöjen määrittämällä tavalla.
Yhdistyksen hallitus on vahvistanut yhdistyksen toiminnan tueksi toimintaperiaatteet, joissa pohjana toimivat yhdistyksen säännöt.
Toimintaperiaatteiden ja sääntöjen tehtävänä on tukea toimintaamme kaikkia kunnioittavalla ja arvostavalla tavalla sekä selkeyttää yhdistyksessä toimimista sen jäsenille.
Yksi toimintaperiaatteistamme on jäseniltä vaadittava vaitiolovelvollisuus, joka lukee myös säännöissämme.
Pin-Up Petrols toimii jäsentensä hyväksi ja järjestämme useiden eri yhteistyötahojen kanssa jäsenillemme toimintaa. Yhteistyökumppaneitamme arvostavassa toiminnassa noudatetaan vaitiolovelvollisuutta, joka koskee suunnitteilla olevia tapahtumia ja muuta toimintaa.
Pin-Up Petrols tarjoaa jäsenilleen erilaisia mahdollisuuksia toimia erilaisissa toimintaamme liittyvissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Vaikka toimintamme onkin muutoin avointa, toimintamme muiden tahojen kanssa perustuu luottamukseen, jossa vaitiolovelvollisuus on ehdotonta.
Haluamme myös vaalia riidatonta ja hyvää ilmapiiriä, joka on ollut Pin-Up Petrolsin toiminnan voima jo 2 vuotta.
Pin-Up Petrolsin toimintaan on kohdistunut viime aikoina hyvin paljon erittäin ikäviä asioita joidenkin ihmisten toimesta ja asian osalta on aloitettu lailliset toimet tahallisen vahingonteon ja kunnianloukkausten lopettamiseksi,
Yllämainittujen asioiden vuoksi, tiedossamme on asioita, jotka saattavat vaikuttaa joidenkin henkilöiden toimimiseen yhdistyksemme tulevina jäseninä. Esiin on noussut asioita jotka aiheuttavat eturistiriitoja ja herättävät epäluottamusta.
Ennen hallituksen kokousta ja sen tekemää päätöstä jäseneksi hyväksymisestä yhdistykseemme, selvitämme jäseneksi haluavien periaatteita toimia yhdistyksemme jäseninä.
On olemassa kohtia, jotka yhdistyslain mukaan voidaan katsoa yhdistyksen sääntöjä rikkovaksi toiminnaksi sekä yhdistyksen tahalliseksi vahingoittamiseksi.
Yhdistyksen toiminta perustuu lakiin ja säädöksiin.
Lisäksi haluamme olla varmoja, että jäsenemme saavat jatkossakin harrastaa hyvässä yhteishengessä joutumatta ulkopuolisten tahojen painostuksen alaiseksi.
Pyydämme lisäselvitystä koskien jäsenhakemustasi Pin-Up Petrols ry:n.
Voit käyttää lisäselvityksessä apuna tuki kysymyksiä, joihin vastaamalla selvitämme jäsenyyden perusteita.
Miksi haet Pin-Up Petrols ry:n jäsenyyttä?
Mitä odotat Pin-Up Petrolsin toiminnalta?
Miten aiot omalta osaltasi ylläpitää yhdistyksemme hyvää yhteishenkeä ja luottamuksellista ilmapiiriä?
Oletko valmis sitoutumaan Pin-Up Petrols ry:n toimintaan sen toimintaa ohjaavien toimintaperiaatteiden ja sääntöjen mukaisesti ja noudattamaan niitä?
Sekä noudattamaan yhdistyksen säännöissä mainittua vaitiolovelvollisuutta?
Lähetäthän vastauksesi sähköpostitse 15.11.18 mennessä.

Kunnioittavasti,
Pin-Up Petrols ry

LISÄSELVITYS:
Haen Pin Up Petrols ry:n jäsenyyttä, koska haluan olla mukana satakuntalaisessa Pin up ja vintage yhdistyksessä, joka ylläpitää ja kehittää alan harrastustoimintaa. Henkilökohtainen haaveeni on jonain päivänä astua lavalle esiintymään joko burkeskin tai Pin Upin saloissa. Koen yhdistyksen rohkaisevan minua kohti tätä henkilökohtaista haavettani. Lisäksi yhdistyksen sijainti Satakunnassa on minulle tärkeää. Asunhan Satakunnassa. Petrolssien toiminnalta odotan avointa, yhteistyökykyistä, hyväksyvää ja aktiivista sekä suvaitsevaa asennetta yhdistyksen jäseniä ja yhteistyökumppaneita kohtaan. Samaa asennetta odotan yhdistyksen jalkauttavan harrastustoiminnassaan. Luonteeltani olen positiivinen ja kannustava. Nämä piirteet persoonassani lisäävät hyvää yhteishenkeä. Yhdeltä ammatiltani olen taloushallinnon ammattilainen, joten ymmärrän salassapitovelvollisuuden juridiset merkitykset. Lisäksi yhteistyö sidosryhmien kanssa vaatii aina luottamuksellista suhdetta toimiakseen. Näitä noudattamalla edesautan organisaation luottamuksellista ilmapiiriä. Luonnollisesti yhdistyksen jäsenenä sitoudun noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja toimintaperiaatteita.
Hakemukseni on henkiökohtainen ja minulle tärkeä. Toivon, että hyväksytte minut jäseneksi yhdistykseen, enkä joutuisi purkamaan pettymystäni ystävieni parissa. ♥️

LISÄSELVITYKSEEN LISÄÄ:
Haluan vielä mainita, että burleskin olen kokenut itselleni liian rohkeaksi, enkä siten ole hakenut satakuntalaisen Porin Burlesquen jäsenyyttä. Pin Up ja Vintage on lähempänä sydäntä. ♥️
Hei,
olet hakenut Pin-Up Petrols ry:n jäseneksi. Yhdistyksen hallitus on käsitellyt jäsenhakemuksesi ja tehnyt päätöksen hylätä hakemuksesi.

Terveisin
Pin-Up Petrols ry

ONKO TÄLLAINEN TOIMINTA YHDISTYSTOIMIJOIDEN TOIMESTA HYVÄN YHDISTYSKÄYTÄNNÖN MUKAISTA?

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!