yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Täysimääräistä hallitusta ei saada kokoon?

Miten pitäisi menetellä, jos vuosikokouksessa ei saada kokoon tarvittavaa määrää jäseniä hallitukseen? Myöskään puheenjohtajaksi ei ole kukaan asettumassa ehdolle. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä

Vastaavaan tilanteeseen löytyy aikaisempi vastaus, jonka kopioin tähän:

"Yhdistystieto | 13:46 - 11.03.2013
Alun perin kysymykseen vastasi Tero Kankaanperä

Yhdistyksellä täytyy olla hallitus ja hallitus täytyy valita yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyslaki ei sinänsä tee eroa hallituksen jäsenten kesken, puheenjohtaja on hallituksen jäsen siinä kuin muutkin ja lain perusteella hallitus voi valita puheenjohtajan myös keskuudestaan. Useimmiten asia on kuitenkin säännöillä annettu yhdistyksen kokoukselle ja sääntöjä tulee noudattaa. Säädös hallituksesta ja puheenjohtajasta on pakottava eikä yhdistys voi toimia ilman hallitusta tai sen puheenjohtajaa. Kaikki yhdistyksen toiminta pysähtyy siitä hetkestä kun vanhan hallituksen toimikausi muodollisesti päättyy eikä uusi hallitus ole toimintakykyinen. Puheenjohtaja on avainasemassa yhdistysrekisteriin tehtävien ilmoitusten suhteen eikä ilmoituksia muutoksista voida tehdä ilman puheenjohtajaa. Käytännössä, mikäli puheenjohtajaa ei valita säilyy valta muodollisesti edellisellä puheenjohtajalla ja hallituksella kunnes yhdistykselle on valittu toimivaltainen uusi hallitus. On kohtuutonta odottaa väistyvän puheenjohtajan kantavan vastuuta toiminnasta loputtomiin, joten yhdistyksen toiminta olisi syytä ajaa tässä tilanteessa alas. Avoin viestintä jäsenten suuntaan tästä tilanteesta ja vaihtoehtojen graaviuden selventäminen yleensä lisää kiinnostusta juuri sen verran että puheenjohtaja saadaan valittua. Pyrkimällä muodostamaan uusi hallitus tiimiyttämällä hyvin yhteensopiva porukka ja keskustelemalla jo etukäteen tehtävien jaosta voidaan päästä pattitilanteesta eteenpäin."

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!