yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Lisäys esityslistaan, asioiden käsittely

Jos jäsen ehdottaa ajoissa kokouksen esityslistalle asiaa, tuleeko se aina käsitellä? Jos ehdotuksessa on päätösehdotus, niin pitääkö siitä aina äänestää vai riittääkö että käsitellään vain aihetta muuten? Pitääkö päätösehdotus olla esityslistassa jos siitä äänestetään? Kyse on yleisistä asioista, ei esim. sääntömuutoksesta.
- Onko eroa jos on kyse yhdistyksen jäsenestä+vuosikokouksesta tai hallituksen jäsenestä+hallituksen kokouksesta?

Voiko hallitus tehdä päätöksiä omista toimintaohjeistaan tms., jotka eivät ole yhdistyksen varsinaisia sääntöjä tai tule muutenkaan varsinaisesti näkyville? Jos hallitus ne hyväksyy kokouksessa ja hallituksen jäsenet ovat niistä tietoisia, niin riittääkö se että toimintaohjeita tulisi noudattaa?

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus ehdottaa asioita käsiteltäväksi (tehdä aloite) yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen tulisi ennen yhdistyksen kokousta ilmoittaa mihin mennessä aloitteiden tulisi olla hallituksen käytössä, jotta ne ehditään ottaa mukaan esityslistalle ja kokouskutsuun. Myös säännöissä saattaa olla mainita siitä, miten ja koska aloite tulee tehdä. Esityslistalla oleva asia käsitellään normaalien periaatteiden mukaisesti.

Myös kokouksen aikana jäsen voi tehdä päätösehdotuksia (esityksiä) asioista, joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouksen puheenjohtajan tulee silloin arvioida, voidaanko asia käsitellä kokouksessa vai lähetetäänkö se hallituksen valmisteltavaksi seuraavaan yhdistyksen kokoukseen (sääntömääräiseen tai ylimääräiseen). Yhdistyksen säännöissä saattaa myös olla maininta, että sellaisia asioita ei voi käsitellä mitä ei ole mainittu kokouskutsussa / esityslistalla.

Hallitus päättää omasta toiminnastaan ja kokouskäytännöistään. Yhdistyksen säännöissä saattaa olla mainintoja asiasta, jolloin niitä tulee noudattaa. Pidän hyvänä, että hallitus laatii sisäiset toimintaohjeet itselleen kirjallisena. Sisäiset ohjeet yleensä hyväksytään yhdistyksen hallituksessa ja hyväksyttyjä ohjeita hallituksen tietenkin pitäisi noudattaa. Yhdistyslaissa ei ole nimenomaisia säädöksiä yhdistyksen sisäisestä ohjeistuksesta.

Kiitos vastauksesta! Se selventää yhdistystoiminnan kiemuroita.

Voiko hallitus kieltäytyä ottamasta asiaa esityslistalle, jos se on ajoissa ja sääntöjen mukaan ilmoitettu? Voiko hallitus muuttaa tai poistaa olennaista sisältöä?

Millainen aloitteen tulisi olla? Valmiiksi muotoiltu esityslistan kohta? Pitääkö aloitteessa olla jokin muutosehdotus tms. vai voiko aloite olla vain asiasta, josta olisi muuten tärkeää keskustella ja joka olisi hyvä tuoda esille?

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!