yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Jäsenten yhdenvertaisuus

Voiko yhdistys rajata jäsenten osallistumista yhdistyksen järjestämille matkoille ja retkille lisäämällä vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan tekstin: "Matkoilla ja retkillä liikuntaesteisen jäsenen, joka ei tule itsenäisesti toimeen, tulee hankkia itselleen avustaja. Avustettava maksaa avustajan osallistumismaksun." ?

Voiko tällaisen muutoksen jäsenen oikeuteen tehdä hyväksyttämällä muutos syyskokouksen esityslistan kohdassa "Toimintasuunnitelma vuodelle 2018"?

Onko näin tehty päätös Yhdistyslain 33 §:n mukaan mitätön?

(33 §: "Mitätön on myös päätös, joka vähentää yhdistyksen jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua yhdistyksessä taikka sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta, jollei 27 §:n 3 momentista muuta johdu.")

moi

Mielestäni kirjausta ei edes tarvita.

Yhdistys on tasapuolinen jäseniään kohtaan. Jos avustaja ei ole jäsen, niin yhdistys ei ole velvollinen häntä kohtaan.

Moni yhdistys järjestää matkoja jäsenistölleen, jolloin yhdistys maksaa osan jäsenen matkasta. Jos avec (esim puoliso) osallistuu matkaan, niin hän maksaa täyden hinnan.

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!