yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Asunto-osakkeen hankinta

Miten yhdistyksessä päätös asunto-osakkeen tai kiinteistön hankinnasta tulisi tehdä?
Yhdistykselle on kertynyt varoja, ja että varoille tulisi mahdollisimman hyvä tuotto, olemme harkinneet asunto-osakkeen hankkimista, joka tulisi vuokralle. Tällä tuotolla olisi tarkoitus kustantaa yhidtyksen käytössä olevan vuokratilan kustannuksia.
Pitääkö hankintapäätös kiinteistön tai asunto-osakkeen hankinnasta "alistaa" yleiselle kokoukselle vai riittääkö että yhdistyksen hallitus päättää asiasta?
Hallitus on käyttänyt asiantuntijoita asian valmisteluun, ja asiantuntija (asuntosijoittaja) on mukana myös valitsemassa ja valmistelemassa kohteen hankintaa.
Yhdistyksen säännöt kertoo että kiinteistön tai asunto-osakkeen omistaminen on mahdollista.

Hallituksella on toimeenpanovalta niissä rajoissa, joissa yhdistyksen kokous sitä antanut. Jos on olemassa yhdistyksen kokouksen päätös tällaisesta hankinnasta ja siihen on varauduttu hyväksytyssä talousarviossa, niin hallitus voi tehdä lopullisen toimeenpanopäätöksen. Jos hallitukselle ei ole yhdistyksen kokouksessa annettu riittäviä valtuutuksia, saattaa olla järkevää kutsua yhdistyksen kokous päättämään asiasta.

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!