yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Pääseura vs. jaosto (omaisuus ja omaksi ykditykseksi erkaneminen)

Hei! Olemme jaostona nyt tilanteessa, että pääseuramme puheenjohtaja on kuollut. Pääseuralla ei käytännössä ole minkäänlaista toimintaa eikä kokouksia. Pääseuran sihteerin ja jaoston välit ovat todella kylmät, eikä meillä ole tietoa ketä muita pääseuramme hallitukseen kuuluu. Tarkoituksenamme on perustaa oma yhdistys, mutta pelkona että pääseuran sihteeri pyrkii kaikin voimin pitämään (meidän itse jaostona) hankkimamme omaisuuden pääseuralla. Pääseuralla ja jaostollamme on molemmilla omat pankkitilit ja jaoston toiminta on pyörinyt täysin omin voimin ja varoin. Kuinka meidän kannattaisi tässä tilanteessa toimia, jotta saisimme pidettyä hankkimamme omaisuuden ja varat itsellämme kun perustamme oman yhdistyksen? Oletuksena on, että pääseura tullee lakkautumaan, kuinka tässä tilanteessa meillä tulisi toimia ja mitä pahimmillaan omaisuudellemme voi käydä?

Ja onko jaostollemme vastikään hyväksytyt säännöt pätevät?

Jaostot toimivat pääseuran alaisuudessa, joten en oikein näe muuta mahdollisuutta kuin koittaa saada neuvoteltua pääseuran kanssa asiasta. Pääseuranhan pitäisi pitää sääntömääräiset kokoukset, jossa vuosittain valitaan hallitus. Olisikohan vuosikokouksessa mahdollista saada pääseuran hallitukseen sellaiset jäsenet, joiden kanssa asiaa voidaan hoitaa eteenpäin. Jos pääseuralla ei ole käytännössä mitään toimintaa niin olisiko mahdollista siirtää jaoston toiminta kokonaan pääseuran alaisuuteen ja valita siihen sitten toiminnan kannalta sopiva hallitus.

KTVK:n vinkki nykyisen yhdistyksen uudelleenjärjestämisestä on mielestäni paras tapa edetä koska omaisuus kuuluu yhdistykselle eikä sitä saa sieltä ilman jotain neuvottelutulosta ulos.

Minkään yhdistyksen ei tulisi olla yksittäisen henkilön "omistuksessa". Jos ette teidä ketä muita hallituksessa on, voitte tarkastaa sen PRH:n tiedoista: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html.

Tässä on ote Yhdistyslaista joka antaa ohjeen kuinka voitte edetä ja korjata nykytilanteen:

20 § (22.12.2009/1398)

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana. Jos sitä ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jos yhdistyksen jäseninä sääntöjen mukaan voi olla vain yhdistyksiä tai yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä, voidaan säännöissä määrätä, että vähemmistö, joka voi vaatia ylimääräisen kokouksen pitämistä, on pienempi tai suurempi kuin yksi kymmenesosa. Muun yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä vain pienemmästä vähemmistöstä.

Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, aluehallintoviraston tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!