yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Yhdistyksen hallituksen toimivalta ja jäsenmaksuvapautuksesta päättäminen

Hei,

kysyisin neuvoa liittyen yhdistyksen hallituksen toimivaltaan. Olen jäsenenä jäsenmäärältään melko suuressa koiraharrastusyhdistyksessä (jäseniä noin 900). Kyseessä on Suomen Kennelliiton alainen rotujärjestö.

Yhdistyksen puheenjohtaja ilmoitti yhdistyksen jäsenille tarkoitetussa suljetussa Facebook-ryhmässä, että hallitus on päättänyt myöntää kolmelle pitkäaikaiselle yhdistyksen toimihenkilölle jäsenmaksuvapaan vuoden täksi vuodeksi ja esittää ensi vuoden vuosikokoukselle kunniajäsenyyden myöntämistä näille henkilöille.

Yhdistyksen säännöissä sanotaan jäsenistä ja jäsenmaksuista seuraavasti: ” Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä järjestön kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut järjestön toimintaa. Vapaat jäsenmaksun suorittamisesta ovat kunniajäsenet.”

Mielestäni yhdistyksen hallitus on ylittänyt toimivaltansa ja tehnyt sääntöjenvastaisen päätöksen päättäessään vapauttaa nämä kolme jäsentä tämän kuluvan vuoden jäsenmaksusta. Näkemykseni mukaan tässä olisi rikottu myös yhdenvertaisuusperiaatetta.

Minä olen tämän näkemykseni esittänyt sähköpostitse puheenjohtajalle ja olen pyytänyt hallitusta olemaan toimeenpanematta tätä päätöstään. Saamani vastauksen mukaan hallitus ei ilmeisesti näe omassa toiminnassaan mitään ristiriitaa suhteessa yhdistyksen sääntöihin. Hallitus ei ilmeisesti myöskään aio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

Onko yhdistyksen hallitus ylittänyt toimivaltansa ja jos on niin millä perusteilla ja miten sen tulisi toimia tilanteen korjaamiseksi? Kaipailisinkin nyt siis oman käsitykseni tueksi muidenkin mielipiteitä osoittamaan näkemykseni oikeaksi (tai vääräksi), koska minun näkemykseni ei ilmeisestikään hallitusta vakuuttanut.

Jos yhdistyksen säännöissä ja yhdistys vuosikokouksessa jäsenmaksuista päättäessään ei ole päättänyt jäsenmaksuvapautuksen kriteereistä, ei mielestäni hallituksella ole toimivaltaa päättää yksittäisten henkilöiden vapauttamisesta jäsenmaksusta.

Jos tällaiset kriteerit löytyvät säännöistä tai vuosikokouspäätöksestä niin hallituksen tehtävä on sitten arvioida kriteerien täyttyminen ja päättää yksittäisistä vapautuksista.

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!