yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Jaostojen toimintavalta

Yhdistys, jossa jaostoja joilla kullakin johtokunta.
Säännöissä ei mitään mainintaa jaostoista.
- Voiko jaosto maksaa palkkoja?
- Voiko jaosto palkata työntekijöitä ilman yhdistyksen hallituksen päätöstä? Mikäli kyllä, niin kuka on vastuussa, jos jaosto ei pystykään hoitamaan työnantajavelvoitteita?
- Voiko jaosto tehdä talouteen liittyviä päätöksiä ilman Yhdistyksen hallituksen hyväksyntää?
- Voiko Yhdistyksen hallitus päättää jaostojen toimivallasta vai pitääkö tehdä sääntöihin muutos?

Pitkälle on kysymys siitä mitä yhdistyksessä on sovittu jaostojen toimivallasta. Tästä toimivaltajaosta tulisi olla yhdistyksen hallituksen päätökset ja olisi myös hyvä olla kirjalliset sisäiset ohjeet (jaosto-ohjesäännöt), joissa selkeästi määritelty mistä asioista voidaan jaostoissa päättää ilman yhdistyksen hallituksen erillistä hyväksyntää. Näistä löytyy esimerkkejä netistä.

Oikeudellinen vastuu jaoston toiminnasta on yhdistyksen hallituksella. Työsopimus syntyy yhdistykseen ja yhdistys on siten vastuussa työnantajavelvoitteista. Jos jaosto tai yksittäinen henkilö on tehnyt sopimuksen vastoin yhdistyksen antamia ohjeita / periaatteita, saattaa pahimmassa tapauksessa vastuu koitua yksittäisten henkilöiden osalle. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että on olemassa selkeät toimivaltasäädökset ja niitä myös noudatetaan.

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!